Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Mangilik El” İdeolojisi Çerçevesinde “Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İşbirliği” Semineri02 Ekim 2019

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi doktora öğrencisi Balcan Eşmetova Avrasya Araştırma Enstitüsünde 25.09.2019 tarihinde “Mangilik El” İdeolojisi Çerçevesinde “Türk Dili Konuşan Ülkeler Arasındaki İşbirliği” başlıklı seminer verdi.

Seminerinde Balcan Eşmetova, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in “Mangilik El” ideolojisinin tarihçesini ana hatlarıyla açıkladı. Orhon-Yenisey yazıtlarından örnekler veren Eşmetova, sonsuzluk anlamına gelen ‘‘Mangi’’ kelimesinin Kül Tigin yazıtlarında dört kez kullanıldığını ve Göktürk dönemi dışındaki yazıtlarda da bu kelimenin kullanıldığını ve tarih boyunca Mangilik El İdeolojisinin Türk halklarında önemli bir yerinin olduğu üzerinde durdu. 

Seminerin devamında Balcan Eşmetova Türk töresi, gelenek ve göreneklerinin nesilden nesile aktarılmasında “Mangilik El” ideolojisinin etkili olduğunu belirterek günümüzde de bu ideolojisinin Türk Halklarının birlik ve beraberliğinde önemli bir unsur olduğu üzerinde durdu.  

Sunumun sonunda, katılımcılar konu hakkında görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, sunumu için Balcan Eşmetova’ya teşekkür belgesi takdim etti.