Ahmet Yesevi Üniversitesinde BM Modeli Güvenlik Konseyi Simülasyonu09 Ekim 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü teorik dersleri kapsamında 7 Ekim 2019 Pazartesi günü “BM Modeli Güvenlik Konseyi Simülasyonu” konulu seminer düzenlendi. 

Koordinatörlüğünü Uluslararası Bölümü Öğretim Üyesi Şerife Giritlioğlu’nun yaptığı ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Çelik’in de gözlemci olarak katıldığı seminer yaklaşık bir saat sürdü. 

Öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorilerin pratik olarak uygulanması esasına dayanan seminerde; uluslararası sorunlarda temsil yöntemi ve temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, gündem oluşturma, tekli hazırlama, teklif sunma ve ortak çalışma pratiği üzerinde duruldu. 

Seminerde alan çalışmasına katılan öğrenciler, Birleşmiş Milletlerin (BM-NUN) amaç ve faaliyetlerini daha yakından tanıma imkânı buldu. Öğrenciler ülke temsilcileri işlevini esas alarak bölgesel ve küresel meselelerin Birleşmiş Milletlerdeki çözüm yöntemlerini uygulamak kaydıyla; uluslararası ilişkiler alanında karşılıklı diplomasi,  bölgesel ve küresel sorunlara yaklaşım, olay ve durum oylaması, üye ve temsilci seçimi, ülke başkanlarını temsil etme gibi konularda tecrübe sahibi oldular.

Bölgesel ve küresel diplomasinin BM’de temsilinin örnek sunumları ile seminer sona erdi.