Ahmet Yesevi Üniversitesinde BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Semineri 23 Ekim 2019

 

22 Ekim 2019 Salı günü Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezinde “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” konulu bir seminer düzenlendi. 

Kazakistan İktisadi Araştırma Enstitüsü organizasyonu ve Üniversitemiz işbirliği ile gerçekleşen seminerde,  küresel sorunların istikrara kavuşturulması için BM’nin uyguladığı “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” kapsamında bölgesel sorunlar masaya yatırıldı. Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanlığı tarafından da desteklenen etkinlik, bu güne kadar Kazakistan’ın 11 bölgesinde gerçekleştirildi. Programa, kamu ajansları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve akademik camiadan katılım sağlandı. Seminerde Birleşmiş Milletler’in (BM-NUN) amaç ve faaliyetlerini daha yakından tanıyan katılımcılar, ülke temsilcileri işlevini esas alarak bölgesel ve küresel meselelerin Birleşmiş Milletlerdeki çözüm yöntemlerini de uygulama fırsatı buldular. 

Etkinliğin açılış konuşmalarında İktisadi Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Şarbanu Yakupova bölgesel kalkınmayı hedefleyen seminerin önemine vurgu yaparak “Bu alan çalışması, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Asya Kalkınma Bankası tarafından desteklenmektedir. Burada yaklaşık 10 uzman bulunmaktadır. Bildiğiniz gibi, Kazakistan 2015 yılında 2030 yılına kadar Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini benimsemiştir. Bu bağlamda, ülke şu anda aktif olarak sürdürülebilir bir kalkınma hedefi izlemektedir” dedi. 

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Şolpan Esimova ise uygulamalı olarak düzenlenen bu etkinliğin hem Kazakistan’ın kalkınma hedeflerine katkı yapacağı gibi hem de öğrencilerin bu uygulamaya katılarak deneyimli bir şekilde gelecekte küresel ve bölgesel sorunlarda aktif rol alacaklarını söyledi. Esimova “Bölgemizde veya dünyada, çok fazla ekolojik sorun var. Yoksulluk, açlık, susuzluk, enerji kaynaklarının yetersizliği gibi birçok mesele dünyanın her bölgesini bir tehdit unsurdur ve bu sorunların çözümü için çok çalışmalıyız” dedi.

Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten de BM sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası bir platform olduğunu belirttiği konuşmasında,  üniversite olarak bu hedeflere katkı sağlamak için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. 

Pilten “2030 yılına kadar BM tarafından koyulan 17 hedef değerlendirildiğinde iki temel unsur ön plana çıkmaktadır. Mevcut imkanların adaletli dağıtılması ve üretimin desteklenmesi küresel sorunların başında gelmektedir” dedi. Pilten, dünyada %11’e yakın insanın açlık sınırında olduğunu, her 6 kişiden birinin mevcut kaynaklara ulaşamadığını ve dünya üzerinde 1 milyara yakın insanın elektriği kullanamadığını gösteren istatistik verileri paylaştı.  Pilten, sürdürülebilir hedeflere ulaşma yolunda, aşırı yoksulluğun giderilmesini, sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde tüm insanlığa sunulması, enerji kaynaklarının eşit bir şekilde kullanılması, eğitim öğretimin eşit bir şekilde verilmesi ve kadın, erkek eşitliğinin sağlanması gerektiğinin de altını çizdi. 

BM Kalkınma hedeflerinin ayrıntılı bir şekilde işlendiği seminerin sonunda katılımcılara sertifika verildi.