Ahmet Yesevi Üniversitesi 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Üçüncü Senato Toplantısı Türkistan Yerleşkesinde Yapıldı31 Ekim 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesinin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı üçüncü senato toplantısı 30 Ekim 2019 Çarşamba günü Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın oturum başkanlığında Türkistan yerleşkesinde gerçekleşti.

Rektörlük senato salonunda düzenlenen ve senato üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıya TSE Müşaviri Ekrem Kale ve Rasim Yıldız davetli olarak katıldı. Toplantının açılışında üniversitemizde çeşitli alanlarda başarı göstermiş akademisyen ve öğrencilere plaket takdiminde bulunuldu. 

Üç ana gündem maddesi ve diğer konular görüşüldüğü senatoda  Öğrenci İşler Daire Başkanı Talgat Niyazov “2019 yılında mezun olan öğrencilerin istihdamı ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için öğrenci çekme” ana gündem maddesi üzerine istatistiksel raporlarla malumatlar verdi. 

Senatonun diğer ana gündem maddesinde ise Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Şolpan Esimova 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin tez konuları ve danışman hocalarının belirlenmesi hususunda konuşma yaptı. 

Toplantının üçüncü gündeminde ise Rektör Vekili Tomar, Hazırlık Fakültesi’nde görev yapan okutmanların yabancı dil mesleki yeterliliklerinin artırılması ve yeterlilik seviyesini belirleyen Yunus Emre sertifikasının geçerlilik süresinin uzatılması konusunda öneri ve görüşlerini paylaştı. 

2019-2020 eğitim-öğretim yılının üçüncü senatosunda diğer konular bölümünde; 2019-2020 eğitim-öğretim yılı metodolojik faaliyetlerin organizasyonu, yeni stratejik planın (2019-2023) Mütevelli Heyet Toplantısına sunulması, Sanat Fakültesi’nin adının değiştirilmesi, üniversitemizde imtiyaz (Franchising) sisteminin oluşturulması gibi birçok mesele görüşülerek karara bağlandı.