Avrasya Araştırma Enstitüsünde ''Orta Asya'da Milli Cumhuriyetlerin Kuruluş Tarihi'' Semineri Yapıldı01 Kasım 2019

 

Avrasya Araştırma Enstitüsünde 31.10.19 tarihinde Ş.Ş. Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü doktora öğrencisi Almas Zhunisbayev ''Orta Asya'da Milli Cumhuriyetlerin Kuruluş Tarihi'' konulu seminer verdi.

Seminerin ana konusu, 95 yıl önce Orta Asya bölgesinde Bolşevik iktidarın uyguladığı ‘ulusal devlet oryantasyonu’ adı verilen karmaşık bir sürecin ortaya çıkışın tarihi ve nedenleridir.

 

Zhunisbayev seminerinde ana hatlarıyla XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Rus İmparatorluğu'nun idaresinde bulunan Kazak bozkırı ve Türkistan bölgesinin siyasal gelişimine ve bu iki ulusal bölgedeki siyasi-idari yapılanmanın tarihine değindi. Ayrıca Türkistan bölgesindeki Çarlık yöneticilerinin uyguladığı ‘‘böl ve yönet’’ prensibi konusunu ayrıntılandırdı. 

Seminerin devamında Zhunisbayev, Orta Asya devletlerinde Sovyet gücünün yerleşmesinden sonra Bolşevik Partisi tarafından yürütülen politikalar hakkında da konuşarak, Buhara Emirliği ve Hiva Hanlığı’nın yerine Türkistan, Khorezm ve Buhara Sovyet cumhuriyetlerinin kurulmasının amaçlarını ve sebeplerini anlattı.

Arşiv verileri, kartografya ve fotoğraflar temelinde Orta Asya Cumhuriyetlerinin devlet sınırlarının çizilmesi konusundan da bahseden Zhunisbayev, Rus yöneticiler ile Kazak aydınlarının bu süreç boyunca toplantılarda tartıştıkları konuları ve önerilen projeleri anlattı.

Seminerin sonunda, Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün araştırmacıları ve seminere katılan diğer misafirler Orta Asya'da milli cumhuriyetlerin kuruluş tarihi konusunda sorular sorarak görüş alışverişinde bulundular.