Ahmet Yesevi Üniversitesi Tarihsel Bilincin Geliştirilmesi Sempozyumu03 Aralık 2019

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından 29 Kasım 2019 Cuma günü “Tarihsel Bilincin Modernleşmesi: Toplum, Ulus ve Kişi” adlı bir sempozyum düzenlendi. 

Kazak aydınlarından Sultanbek Kocanulı Kojanov’un Doğumunun 125. yılı münasebeti ile düzenlenen etkinlik, Türkistan Yerleşkesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.  

Sempozyumun açılışında Kojanov hakkında biyografik bir sunum paylaşıldı. Türkistan Eyaleti Arşiv Bölümü tarafından çıkarılan “Sultanbek Kojanov’un Bilimsel Çalışmaları ve Arşiv Belgeleri” adlı kitabın tanıtımı yapıldı ve onun devlet adamlığı anlatıldı. Halk hizmetkârlığı, öğretmenliği, bilim adamlığı ve yayıncılığı değerlendirildi. 

Sempozyumun açılış konuşmalarında Rektör Yardımcısı Dr. Emrekul Abuov, Ahmet Yesevi Üniversitesi Emektarlar Bölümü Başkanı Prof. Dr. Balğabay Nakipov ve Kojanov’un torunu Svetlana Kojanova, Kojanov'un 20. yüzyılın önde gelen Kazak aydınlarından biri olduğunu ve böylesi değerli insanların bu tür etenliklerle anılmasının önemine vurgu yaptılar. Hayatı, eserleri ve mücadelesi hakkında değerlendirme konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi ve 10’a yakın bildiri sunuldu.

Çimkent Almatı Nur-Sultan ve Türkistan şehirleri ve Özbekistan Taşkent şehrinden katılım sağlanan sempozyum, sertifika takdim töreni ile sona erdi.