Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Kazakistan'ın Bağımsızlıktan Bu Yana Elde Ettiği Başarılar ve Kazanımlar” Panel düzenlendi19 Aralık 2019

 

 

13 Aralık 2019 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nde “Kazakistan'ın Bağımsızlıktan Bu Yana Elde Ettiği Başarılar ve Kazanımlar” başlıklı panel düzenlendi.

Panele; Kazakistan Halk Meclisi Ahıska Türkleri Milli Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kazakbay Kasımov “Etno-Kültürel Örgütlerin Bağımsızlık Yıllarındaki Çalışmaları”, Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Timur Apendiyev “Bağımsızlık Yıllarında Gençlik Politikası”, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi Araştırma ve Yenilik Çalışmaları ile Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Marjan Dauıtbekova “Ulusal Kod ve Modernize Etme Yolları”, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Kazakistan Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Safura Kaldıbayeva “Bağımsızlık Yıllarında Kazakistan Biliminde Kadınların Rolü” konulu bildirilerini sunmak üzere konferansa katılımda bulundular.

Konferansın açılış konuşmasını yapan ve aynı zamanda moderatörlüğünü yürüten Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Kazakistan Cumhuriyetinin bağımsızlığı münasebetiyle düzenlenmekte olan konferansa katılımda bulunan saygıdeğer bilim adamlarına teşekkürlerini ileterek, bağımsızlığının 28. yılında Kazakistan’a en içten tebriklerini ve iyi dileklerini bildirdi. Düzenlenmekte olan panelin konusunun “Kazakistan’ın Bağımsızlıktan Bu Yana Elde Ettiği Başarılar ve Kazanımlar” olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Vakur Sümer, Kazakistan’ın 1992 yılından bugüne kadar Avrasya’daki dönüşümlere rağmen başarılı bir şekilde istikrarını koruyan ve hızla gelişen bir ülke olduğunun altını çizdi. Sözlerinin devamında Doç. Dr. Vakur Sümer, “Gapminder.org” internet sitesi üzerinden istatistik bilgilere değinerek Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından günümüze kadar elde ettiği başarılarından bahsetti. 

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Kazakistan Halk Meclisi Ahıska Türkleri Milli Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kazakbay Kasımov “Etno-Kültürel Örgütlerin Bağımsızlık Yıllarındaki Çalışmaları” başlıklı tebliğinde Kazakistan’ın bağımsızlık sonrası misyon ve hedeflerini ana hatlarıyla açıkladı. Bağımsızlığın kolay kazanılmadığının altını çizen Prof. Dr. Kazakbay Kasımov, Kazakistan’ın tarihine kısaca değindi. Sunumunun devamında sunucu Kazakistan Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev’in Kazak halkı için önemini anlattı ve Kazakistan’ın 2050 Stratejisi’nden bahsetti. 

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı, Bilimsel Çalışmalar Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Timur Apendiyev ise “Bağımsızlık Yıllarında Gençlik Politikası” başlıklı sunumuna, Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olan Türkiye Cumhuriyetine teşekkürlerini ileterek başladı. “Bağımsızlık” teriminin anlamını açıklayan Dr. Timur Apendiyev, Kazakistan gençlerinin ülkenin geleceğindeki önemini dile getirdi. Binlerce Kazakistan gencine yurt dışındaki en kaliteli yüksekokullarında eğitim görmeye hak veren Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in politikasının akıllı ve uzak görüşlü bir politika olduğunun altını çizdi. Sunumunun sonunda Dr. Timur Apendiyev, yurt dışında eğitim görmekte olan gençlerin gelecekte mutlaka ülkeye dönerek Kazakistan’ın her alanda gelişmesi için çalışacaklarına olan inancını belirtti.     

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Tarih, Arkeoloji ve Etnoloji Fakültesi Araştırma ve Yenilik Çalışmaları ile Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Marjan Dauıtbekova, sözlerine Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile Avrasya Araştırma Enstitüsü arasında çok derin ve önemli işbirliğinin kurulduğunu belirterek başladı. Sunumunun konusunun “Ulusal Kod ve Modernize Etme Yolları” olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Marjan Dauıtbekova, “Ulusal Kod” terimini ana hatlarıyla açıkladı. Kazakistan’ın toprak büyüklüğü bakımından Bağımsız Devletler Topluluğu içerisinde Rusya’dan sonra ikinci, dünyada ise dokuzuncu olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Marjan Dauıtbekova, bağımsızlık öncesi Kazakistan’ın ve Kazaklar’ın tarihine değindi. 1997 yılından bu yana Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in halka seslenişlerinin önemli noktalarını aktaran Doç. Dr. Marjan Dauıtbekova, Kazakistan’ın geleceğinin parlak olacağının altını çizdi.  

Sonraki konuşmacı olan Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi Kazakistan Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Safura Kaldıbayeva, “Bağımsızlık Yıllarında Kazakistan Biliminde Kadınların Rolü” konulu bildirisinde Kazakistan’da 1932-1933 yıllarında yaşanan kıtlığı dile getirdi. Kadın meselesine Kazak aydın erkeklerinin geçmişte büyük önem verdiğini aktaran Safura Kaldıbayeva, hâlihazırda da Kazak erkeklerinin kadınları elde taşıdığını belirtti. Sunumunun sonunda Safura Kaldıbayeva, Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi adına konferansı düzenleyen Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün tüm personellerine teşekkürlerini ileterek, gelecekte iki kurum arasında işbirliğinin daha da gelişmesini diledi. 

Konferans sonrasında Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer katılımcılara takdir belgelerini takdim etti.