Avrasya Araştırma Enstitüsünde ‘‘Türkiye'nin Dış Ticaret Dinamikleri: Türkiye Azerbaycan İlişkileri’’ konulu seminer verildi10 Ocak 2020

 

 

09.01.2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay ‘‘Türkiye'nin Dış Ticaret Dinamikleri: Türkiye Azerbaycan İlişkileri’’ konulu seminer verdi.

Cengizhan Canaltay, seminerinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 30 Ağustos 1991’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduğunu belirterek, Türkiye’nin Azerbaycan ile ilişkilerinin kardeşlik ve stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu açıkladı. İki ülkenin birbiriyle komşu olması, kültürel yönlerin benzerliği ve birçok ortak dış siyasi yaklaşımın varlığı, ikili ilişkilerin olumlu gelişmesini sağlamaktadır. Cengizhan Canaltay’a göre, Türkiye Azerbaycan için oldukça önemli bir ticaret ortağıdır. Ayrıca Türkiye, Azerbaycan’ın ithalat ve ihracatındaki en büyük ortaklar listesinde ikinci sırada yer almaktadır. Ancak, Türkiye için Azerbaycan ile ticareti, ülke bazında dikkate alındığında son derece azdır. Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatı yılda 3 milyar doları geçmektedir, ithalatı ise neredeyse 2 milyar dolara ulaşmaktadır. 

Seminerin devamında Cengizhan Canaltay, Azerbaycan’ın Türkiye’ye ihracatının büyük dalgalanmalara maruz kaldığını açıklayarak, bu dalgalanmaların nedeninin, Azerbaycan’ın ihracatının neredeyse tamamen doğal gaz ve petrolden oluşması ve enerji fiyatlarındaki değişikliklerin de Azerbaycan’ın ticaret hacimlerinde sıçramalara yol açması olduğunu belirtti. Konuşmacı ayrıca, 2014 yılında Azerbaycan parasının devalüasyonu ve 2019’da Türk parasının devalüasyonunun iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri olumsuz etkilediğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımlar hala istenen düzeyde değildir. Cengizhan Canaltay, 2018’de Azerbaycan’ın Türkiye’ye yaptığı yatırımın 516 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Aynı zamanda, Azerbaycan’ın Türkiye’deki doğrudan yatırımlarının da  489 milyon dolar olduğunu belirtti. Konuşmacı bunu Azerbaycan ekonomisinde düşük çeşitlilik ve yüksek gümrük vergileri gibi yapısal ekonomik sorunlarla açıkladı.

Seminerin sonunda katılımcılar sorular sorarak görüş alışverişinde bulundular.