Ahmet Yesevi Üniversitesi Senatosu Toplandı30 Ocak 2020

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 2019-2020 eğitim-öğretim yılı altıncı senato toplantısı 28 Ocak 2020 Salı günü Rektör Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın oturum başkanlığında Türkistan yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Rektörlük senato salonunda düzenlenen ve senato üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda yakın zamanda Kazakistan Cumhuriyeti tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesine tanınan özel statü ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu ve özel statü stratejik planı onaya sunuldu.  

Üç ana gündem maddesi ve diğer konular görüşüldüğü toplantıda sendika bölümünün yıllık faaliyet raporu, Ahmet Yesevi Üniversitesi 2019 yılı üniversite mali bütçesi ile eğitim denetim sistemi ve denetleme sonuçları görüşüldü. 

Senatoda ayrıca; öğrencilerin kariyer planlaması, Türkoloji yüksek lisans öğrencilerine yönelik akademik değişim programları ve çift diploma verilmesi, doktora ve yüksek lisans eğitim müfredatlarında değişiklikler ve Üniversite yönetmeliğindeki bazı değişikliklerin onaya sunulması gibi bir çok konu görüşülerek karara bağlandı.