Doç. Dr. İsmail Gelen Ahmet Yesevi Üniversitesinde05 Şubat 2020

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı koordinasyonu ve üniversitelerarası akademik değişim protokolleri kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Gelen Üniversitemizin Türkistan Yerleşkesi’nde bilimsel çalışmalara katılım gerçekleştirdi. 

25 Ocak–5 Şubat 2020 tarihleri arasında Beşeri Bilimler Fakültesi Pedagojik Formasyon Bölümü öğretim elemanlarına ve öğrencilerine yönelik olarak ders ve seminerler veren Doç. Dr. İsmail Gelen eğitim bilimleri ve programları alanında bilgi birikim ve deneyimlerini paylaştı. Doç. Dr. Gelen ayrıca 4 Şubat 2020 Salı günü öğretim elemanlarına ve bölüm başkanlarına yönelik olarak gerçekleştirdiği “Eğitim Virüsleri” seminerinde; “Eğitimi Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler”, “Öğretim Üyelerinin 21. Yüzyıl Eğitimi İle İlgili Beklentileri ve Öngörüleri”, “Eğitim 4.0 ile Toplum 5.0’ı Oluşturma” ve son olarak da “Partnership for 21st Century Learning (USA)” Projesi hakkında bilgilerini aktardı. 

Üniversitemizdeki programını tamamlayan misafir öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Gelen’e bilimsel çalışmalara katkılarından dolayı Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar teşekkür belgesi takdim etti.