Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Kazak Edebiyatında Kadın” Konulu Seminer Verildi05 Mart 2020

 

Avrasya Araştırma Enstitüsünün araştırmacısı Dr. Nassiba Junayeva “Kazak Edebiyatında Kadın” konulu seminer verdi.

Dr. Nassiba Junayeva, seminerinde, günümüzde  kadın çalışmalarının gündemde olduğuna dikkat çekerek, Kazak aydınlarının XIX. yüzyıl başlarındaki kadın konulu yazılarından bahsetti. Kazak kadınlarının hayatı boyunca karşılaştığı sorunların meydana gelme sebeplerini açıklayan sunucu, Kazak aydınlarının dile getirdiği fikirleri paylaştı. Ayrıca, söz konusu sorunları bertaraf etmek için Kazakistan’da gerçekleştirilen faaliyetleri anlattı. 

Seminerin devamında Dr. Nassiba Junayeva Kazak edebi eserlerden örnekler verdi ve tez çalışma aşamasında incelediği roman ve hikâyelere değindi. Söz konusu romanlarda kadının konumunu ve yazarların sergilediği tutumunu anlatan Junayeva, çalışmasında Kazak edebiyatında nesir türünde kaleme alınan toplam dört eseri değerlendirdiğini anlattı. İki roman (Bahtsız Camal, 1910; Ulpan, 1974;) ve  iki hikâyenin (Şuga’nın Anıtı, 1914; Himayesizin Günü, 1921;) metne dayalı analizini yaptığını anlatan Junayeva, günümüzde kadınların sosyal yaşamının, incelediği eserlerdeki kadınların durumu ile aynı olmadığını belirtti.

Seminerin sonunda katılımcılar soru alış verişinde bulundular. Gündemdeki kadın konusu ile ilgili fikir alış verişinde bulunan katılımcılar, Sovyet sonrası ve günümüzdeki Kazak kadınlarının durumunu karşılaştırdı. Seminer,  teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.