Eurasian Research Journal Dergimiz Uluslararası ‘‘Cosmos’’ Endeksine Girdi11 Mart 2020

 

“Eurasian Research Journal” (ERJ) adındaki uluslararası hakemli dergi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından yılda iki defa olmak üzere 2019 yılından itibaren yayınlanmaktadır. Ocak 2020 itibariyle üçüncü sayısı çıkarılan yayının dili İngilizce olup Avrasya coğrafyasında ekonomi, finans, enerji, güvenlik, ulaşım, uluslararası ilişkiler, dil ve diğer alanlarda meydana gelen önemli gelişmeleri bilimsel açıdan inceleyerek ele almaktadır. Dergide, alanında önde gelen uzmanlar ile gelecek vaat eden genç akademisyenlerin yazıları kör hakemlik sürecinden geçirilerek kabul edilmektedir. 

Eurasian Research Journal dergisinin bilimsel endeksler içerisinde yer alma çalışmaları özenle yürütülerek derginin ilgi alanına giren saygın endekslere kabul edilme süreçleri devam etmektedir. ERJ, son olarak, 6 Mart 2020 tarihinden itibaren uluslararası ‘‘Cosmos’’ endeksine de kabul edilmiş ve Kazakistan’da bu endekse kabul edilen ilk dergi olmuştur. Derginin taranmakta olduğu endeksler ile başvuru sürecindeki endeksler aşağıda yer almaktadır. 

Derginin kabul edildiği endeksler:

Başvurulan endeksler: