Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Orta Çağ Avrupa Haritalarındaki Kazakistan” Konulu Seminer Verildi13 Mart 2020

 

 

12 Mart 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünün uzman araştırmacısı Omirbek Hanayi “Orta Çağ Avrupa Haritalarındaki Kazakistan” başlıklı seminer verdi.

Haritaların tarih araştırmalarının vazgeçilmez materyallerinden biri olduğunu anlatarak seminerine başlayan Omirbek Hanayi, ana hatlarıyla Orta Çağ Avrupa haritalarındaki Kazak topraklarını ve tarihi yer adlarını açıkladı. Erken ve Yüksek Orta Çağ dönemlerinde Kazak topraklarını kapsayan tüm Avrasya bölgesinde yaşayan göçebe toplulukların Avrupa’nın tarihi kaynaklarında İskitler veya Sakalar olarak adlandırıldığına değinen Omirbek Hanayi, Orta Çağ Avrupa haritalarında da söz konusu bölgelerin genelde İskitya “Scythia” olarak verildiğini belirtti. Ayrıca, Orta Çağ Avrupa haritalarının bazılarında Kazaklar dâhil tüm Türk halklarının yaşadığı toprakların genelde Türkistan veya Turan olarak da kaydedildiğini dile getiren Omirbek Hanayi, Turan ve Türkistan kavramlarının kökeni ve onların tam olarak hangi topraklar için kullanıldığını açıkladı. 

Seminerin devamında Omirbek Hanayi, özellikle Altın Orda Devleti’nin kurulmasıyla beraber Altın Orda topraklarının Geç Orta Çağ Avrupa haritalarında Tartaria olarak adlandırılmaya başlandığını belirterek, söz konusu haritalarda Tartar kelimesinin aslında “göçebe” anlamında kullanıldığının altını çizdi. Fakat Altın Orda Devleti’nin dağılması ve Kazak Hanlığı’nın tarih sahnesine çıkmasıyla beraber Kazak topraklarının Avrupa haritalarında “Kazaki Tartaria” veya “Kazakya” olarak belirtildiğini açıklayan Omirbek Hanayi, o dönemdeki Avrupa haritalarında coğrafi bilgilerin ve yer adlarının daha ayrıntılı gösterildiğini ifade etti. Omirbek Hanayi, özet olarak söz konusu Orta Çağ Avrupa haritalarında bazı eksikliklerin de bulunduğunu belirterek, buna rağmen Orta Çağ Avrupa haritalarının Kazakistan’ın tarih araştırmaları için oldukça önemli bir kaynak olabileceğini anlatarak sözlerini tamamladı.

Seminer sonunda Enstitü araştırmacıları kendi görüşlerini ortaya sunarak, fikir alışverişinde bulundular. Seminer, sertifika takdimi ile sona erdi.