Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Bugünkü İran’da Türkler ve Türkçe” Konferansı 17 Nisan 2020

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Telekonferansları kapsamında Filoloji Fakültesi Türk Filolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Bayram “Bugünkü İran’da Türkler ve Türkçe” konulu bir konferans verdi. 16 Nisan Perşembe günü çevrimiçi (online) olarak yapılan etkinliğin moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman yaptı. Türkiye ve Kazakistan dışında birkaç ülkeden daha takip  edilen konferansa Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten’in yanı sıra çok sayıda akademisyen, personel ve öğrenci katıldı. 

Konuşmasında Prof. Dr. Bayram Türklerin İran’la ilk münasebetleri, bölgede kurulan Türk medeniyetleri ve günümüze kadar bölgede yaşayan Türk boyları ve toplulukları hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram, bölgede 35 milyona yakın Türk’ün varlığını sürdürdüğüne işaret ederek, bugünkü İran’ın Türk dilinin, Türk coğrafyasının ve Türk kültürünün araştırılması bağlamında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. 

İran’da yaşayan Türklerin bölgesel dağılımı ve kökenlerine değinen Bayram, özellikle Tebriz, İsfahan, Horasan, Erdebil ve Tahran’da genelde Türklerin yaşadığını ve Türk kültürünün günümüze kadar taşınmasında Azerbaycan Türklerinin bir lokomotif olduğunu bunun yanı sıra, Sungur, Kaşkay ve Halaç Türklerinin de halen varlığını bölgede sürdürdüğünü dile getirdi.

İran Türklerinin Türkoloji ve Türk dili için önemli keşiflere açık olduğunun altını çizen Bayram, bölgeyi araştırmak isteyen Türkologlara önemli tavsiyelerde bulundu. Ayrıca bölgede yaşayan Türklerin kimi sorunlarına parmak bastı.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından teşekkür konuşmalarıyla son buldu.