Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim ile Eğitime Devam Ediliyor21 Nisan 2020

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Öğretim Elemanı Alpaslan Karabağ, 20.04.2020 tarihinde, skype programı üzerinden “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde İstasyon Rotasyon Modelinin Uygulanması ve Uygulamayla İlgili Yesevi Türkçe A2 Kitabı Bağlamında Bir Süreç Analizi” adlı bir seminer verdi. Hazırlık Fakültesi Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydoğmuş, Türk Dili Bölümü Başkanı Recep Aral ve Kazakça, İngilizce, Türkçe bölümü öğretim elemanlarının katılım gösterdiği seminerde, istasyon rotasyon modelinin kuramsal olarak hangi dil öğretim yaklaşımlarından doğduğu, hangi durumlarda ve nasıl uygulanabileceği, istasyonların hangi ölçütlere göre belirlenebileceği, istasyonlarla Türkçe öğretiminde istenilen sonuçların elde edilebilmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiği ve istasyonlarda uygulanabilecek etkinlik örnekleri gibi konulara temas edildi.

Seminerde ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi TK-4 ve TK-12 gruplarına, 06 Ocak-13 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanan istasyon rotasyon modelinden elde edilen veriler ve istasyonlarla Türkçe öğrenmeye yönelik öğrenci görüşlerini içeren bir anket çalışmasının sonuçları da paylaşıldı.

İşbirlikçi öğrenme yöntemlerinden biri olan istasyon rotasyon modelinin öğrenciler arası etkileşime, yaparak yaşayarak öğrenmeye, eş zamanlı olarak dil becerilerinin tümünün geliştirilmesine yönelik dil öğretim uygulamalarına imkân tanıması ve öğrenciyi dil öğretiminin merkezine alması yönleriyle, Türkçe öğretimine bir dinamizm kattığının değerlendirildiği seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.