Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türk Dünyasının Çocukları” Konuşuldu25 Nisan 2020

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği haftalık Telekonferanslar kapsamında bu hafta İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Shurubu Kayhan “Türk Dünyasında Çocuk Olmak” konulu bir konferans verdi. 23 Nisan Perşembe günü çevrimiçi (online) olarak yapılan etkinliğin moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir Şişman yaptı. Türkiye ve Kazakistan’dan takip  edilen konferansa Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, personel ve öğrenci katıldı. 

Konuşmasında Dr. Shurubu Kayhan özetle şunları söyledi: ‘’Türk Dünyasının genelinde aslında bir öze dönüşün, milli değerlere yönelişin söz konusu olduğunu görüyoruz. Milli günlerde milli kıyafetlerin öne çıkarılması, masal anlatıcılarının çocuklara masal anlatırken geleneksel kıyafetler giymeleri, kendi milli kahramanlarını çocuklara anlatmaları ve masallar aracılığı ile kendi kültürel değerlerini çocuklara tanıtmaya ve aktarmaya gayret göstermeleri bunun birer ifadesidir. Kıyafetin milli olması aslında çocuklara milli kimlik kazandırma çabasını yansıtmaktadır. Ayrıca Türk Dünyasında çocuklara destan, efsane ve masal anlatımına çok önem verilmekte, çeşitli destan kahramanları tanıtılmakta ve sevdirilmektedir. Türk Dünyası masal anlatma geleneğinde ve masallarında büyüğe saygı, küçüğe sevgi ve hoşgörü vardır. Burada kimi milli değerlerin aktarımı söz konusudur. Ayrıca çocuk oyunları da çok önemlidir Türk Dünyasında.  Oyunların birçoğunda çocuk doğa ile iç içedir. Çocuğa doğa sevgisi aşılanır ve doğada nasıl yaşayacağı öğretilir. Bu arada çocuklara ahlaklı olmak, saygılı olmak, iyi insan olmak, yardım sever olmak, dayanışma içerisinde olmak, açgözlü olmamak, misafir ağırlamak gibi çok önemli değerler kazandırılır. Ayrıca çocuklar bu oyunlar aracılığı ile bir taraftan sosyalleşirken bir taraftan da bedensel ve zihinsel çeviklik kazanmaktadır.”

Dr. Kayhan çeşitli görsellerle de zenginleştirdiği konuşmasında Türk Dünyasının hemen her ülkesinden ve bölgesinden örnekler sundu. Ayrıca, özellikle de çocuk oyunlarındaki benzerliklere ve bunların Türk yurtlarındaki çeşitlenmelerine dikkat çekti. İlgi ile takip edilen konferans soru-cevap bölümünün ardından teşekkür konuşmalarıyla son buldu.