Avrasya Araştırma Enstitüsünde “TRASECA Ulaşım Koridoru’nun Genişlemesi ve Katılımcı Ülkeler İçin Avantajı” Konulu Seminer Verildi09 Mayıs 2020

 

07 Mayıs 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Dinara Taldybayeva “TRASECA Ulaşım Koridoru’nun Genişlemesi ve Katılımcı Ülkeler İçin Avantajı” konulu online bir seminer verdi.

Dinara Taldybayeva seminerinde, “TRASECA” (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) programını kısaca açıklayarak, bu programın Avrupa Birliği’nin inisiyatifiyle ortaya çıktığını dile getirdi. “TRASECA” programının tarihçesini anlatan Dinara Taldybayeva, programın coğrafi temellerine de detaylı olarak değindi. İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması amacıyla çok modlu ulaşım için şekillendirilen ve geliştirilen doğu-batı koridoru ile ilgili anlaşma, Avrupa Birliği tarafından 1993’te Brüksel’de 8 ülke tarafından (Azerbaycan, Ermenistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Tacikistan) imzalanmıştır. 

Seminerin devamında Dinara Taldybayeva genel olarak “TRASECA” programının amaçlarına değinerek, programın organizasyon yapısını anlattı. 1998 yılından itibaren “TRASECA” programı kapsamında yaklaşık 82 çeşitli teknik, yardım ve yatırım projelerinin faaliyete geçtiğini bildiren Dinara Taldybayeva, bu projelerin toplam maliyetinin 163 milyon dolara ulaştığını dile getirdi. 700 milyon doların ise üye ülkelerin limanlarının yeniden yapılandırılması için ayrıldığını belirtti.

Seminerin sonunda Dinara Taldybayeva,“TRASECA” koridorunun katılımcı üye ülkelerin, özellikle Türk Cumhuriyetlerinin arasında ekonomik entegrasyonun güçlenmesine, ticari-ekonomik ilişkilerin derinleşmesine katkısının büyük olabileceğini söyledi. Ayrıca program kapsamında Orta Asya ülkelerinin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi için yapılan yatırımların bölge devletlerinin sosyo-ekonomik durumunun gelişmesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Semineri izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=Np3hzUXnfZ0