Avrasya Araştırma Enstitüsünde Dr. Ali Oğuz Diriöz, “COVID-19 ve Ötesi: Dünya Siyaset ve Ekonomisinde Beklentiler” Başlıklı Online Bir Seminer Verdi13 Mayıs 2020

 

 

10 Mayıs 2020 tarihinde TOBB ETÜ Uluslararası Girişimcilik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz, “COVID-19 ve Ötesi: Dünya Siyaset ve Ekonomisinde Beklentiler” başlıklı online bir seminer verdi.

Dr. Ali Oğuz Diriöz seminerinde, “COVID-19”mücadelesinde dünyanın birçok yerinde, ulus devletin küreselleşme karşısındakiönemini anlattı.Devletlerin ulusal sağlık sistemleri ne kadar güçlü ise, “COVID-19”salgınına karşı o kadar daha iyi mücadele verebildiklerini ifade etti. Türkiye’nin genel olarak sağlık sistemine değinen Dr. Ali Oğuz Diriöz, bu süreçte sağlık çalışanların ortaya koyduğu çalışma ve fedakarlıkların önemine değindi.

Seminerin devamında Dr. Ali Oğuz Diriöz, şu anda dünyada mobilizasyonun çok daha az olduğunu hatırlatarak, ulaşım sektörünün ve üretimin yavaşlamasının, genel olarak ülkelerin ekonomilerinin de yavaşlamasına neden olduğunu belirtti.Dr. Ali Oğuz Diriöz, geçmişte dünyada yaşanan petrol krizlerine değinerek, bu sektörde fiyatların düşüşünün ana sebeplerinden bahsetti. Bugünlerde petrolden ziyade, su, elektrik, yenilenebilir enerji gibi kaynakların daha stratejik öneme sahip olduğunu dile getirdi. Öte yandan “COVID-19”mücadelesinde Asya ülkelerinin genel anlamda salgın sürecini daha başarılı yönetebildiğini ifade ederek,bu trendin daha da hızlanacağını vurguladı. 

Seminerin sonunda Dr. Ali Oğuz Diriöz, Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin krizle mücadelede karşılaştıkları olumlu ve olumsuz noktalara değinerek, genel itibariyle Türkiye’nin durumunun istikrarlı olduğunu belirtti. Sözlerinin devamında Dr. Ali Oğuz Diriöz, küresel kriz ortamında ticaretin canlandırılmasına “Bir Kuşak Bir Yol” projesinin katkı sağlayabileceğini sözlerine ekledi.“Bir Kuşak Bir Yol” projesinin siyasi boyutlarına değinen sunucu, projenin avantajlarını anlatarak sözlerini tamamladı.

Semineri izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=vA4PGEwGjiI