Ahmet Yesevi Üniversitesinde "Osmanlı Modernleşme Süreci Üzerine Tespitler ve Düşünceler" Başlıklı Online Konferans24 Mayıs 2020

Ahmet Yesevi Üniversitesi tarafından düzenlenen online konferanslar kapsamında, Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Çelik, 22 Mayıs Cuma 2020 günü “Osmanlı Modernleşme Süreci Üzerine Tespitler ve Düşünceler”  konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı konferansın moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Pusat Pilten yaptı.

Prof. Çelik, verdiği konferansta Türkiye'de tarihçilik ve tarih yazımının sorunları ile popüler tarihçiliğin yarattığı tahribata değindikten sonra evrensel bir olgu olarak değişim-dönüşüm, Batı'da modernleşme süreçleri, Osmanlı Modernleşmesi kavramı, tarihi devamlılık bağlamında geç Osmanlı-erken Cumhuriyet devirlerine nasıl bakılması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Çelik,  konuşmasının devamında 18. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda modernleşme sürecinin önemli aşamaları, tepkiler, siyasi polemikler ve ihtilaller, bu süreçte oluşan siyasetname-nasihatname ve ıslahat külliyatının muhtevası, söz konusu metinlerde hasar tespitine yönelik bulgular ve sunulan reçetelerin muhtevası hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Prof. Çelik konuşmasının son bölümünde ise modernleşmenin batılılaşmaya evrilme süreci, Yeni Osmanlılar, Jön Türkler, İttihad Terakki çevresinin temel argümanları, Biyolojik Materyalist, Sosyal Darvinist ve Pozitivist çevrelerin yeni söylem ve tezleri ve nihayet tüm bu süreçlerden Cumhuriyet Türkiye'sine intikal eden sorunlar ve tartışmalara temas etti.

Yoğun bir ilginin olduğu konferans, katılımcılardan gelen çok sayıda sorunun cevaplanması ile devam etti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptığı kapanış konuşmasında “Hocamızın anlattığı konular bütün tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Bunu dizilerimizde de görmekteyiz. Moderleşmenin doğru şekilde anlaşılması ve aktarılması gerekmektedir” dedi. Tomar ayrıca Fukuyama'nın 'tarihin sonu' kuramına benzer yaklaşımların daha önce de olduğunu ve Fukuyama’nın diğerlerinden farklı olarak yaşarken öne sürdüğü tezlerin gerçekçi olmadığını gördüğünü belirtti. Son olarak güzel sunumu için Prof. Çelik’e ve düzenleyenlere teşekkür ederek herkesin bayramını kutladı.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ise yaptığı konuşmada, yoğun katılımın altını çizerek Prof. Dr. Çelik’e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti ve tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Konferans gelecek programlarla ile ilgili bilgilendirme ile sona erdi.