Avrasya Araştırma Enstitüsünün araştırmacısı Dr. Zhandos Ranov “COVID-19 Salgınının Orta Doğu ve Orta Asya Üzerindeki Etkileri” Konulu Seminer Verdi26 Mayıs 2020

 

Dr. Zhandos Ranov seminerinde, koronavirüs (bilimsel ifadesiyle “COVID-19”) salgınının dünyaya yayılmasıyla 2020’de Orta Doğu ve Orta Asya bölgesindeki ekonomik büyümenin %-2,8’e kadar düşeceğini dile getirdi. Bu ise, 2008 yılındaki küresel mali krizi sırasındaki büyüme oranından ve 2015 yılındaki petrol fiyatı şokundan daha düşük bir orandır. “COVID-19” salgınının başladığından bu yana petrol fiyatları yirmi yılı aşkın bir süredir en düşük seviyesine düşmüş, diğer bir ifadeyle yüzde 50 oranında düşüş göstermiştir. Dr. Zhandos Ranov, diğer emtia fiyatlarının da dünya ekonomik büyümesindeki yavaşlama nedeniyle düştüğünü belirtti.  

Seminerin devamında Dr. Zhandos Ranov, hükümetler tarafından uygulanan hareket kısıtlamalarının petrol talebini azalttığı ve petrol ihraç eden ülkeler ile diğer ülkeler arasındaki üretim hacimleri üzerinde yeni bir anlaşma yapılmadığıni dile getirdi. Ranov’a göre petrol fiyatlarındaki düşüş o kadar önemlidir ki, daha yüksek maliyete sahip üretici ülkeler pahasına pazar paylarını artırabilecek olanlar dahil olmak üzere, Avrasya’daki petrol ihraç eden tüm ülkelerde bütçe ve ihracat gelirlerinde bir düşüş beklenmektedir. Bazı ülkelerde petrol ve hammadde emtia gelirlerindeki düşüş, krizin üstesinden gelmek için önlemler alma yeteneğini de azaltarak, döviz kurları ve devlet bütçesi üzerinde baskı oluşturacaktır ve finansal dengeleri zayıflatacaktır.

Seminerin sonunda Dr. Zhandos Ranov, önümüzdeki dönemde, talepte büyük şoklar ve petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşayan petrol ihraç eden ülkelerin, petrol dışı sektörlere uzun vadeli zarar gelmesini önlemek için tedbir almaları gerektiğini anlattı. Dr. Ranov, büyümenin oynaklığı ve otomatik dengeleyicilerin genel zayıflığını göz önünde bulundurarak, devlet kurumlarının, toplam talebi artırmak için geçici teşvik tedbirleri alabileceklerini ifade ederek sözlerini tamamladı.