Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde “Okuma Öğretimi Sürecinde Okuma Modellerinin Önemi” Başlıklı Online Konferans 28 Mayıs 2020

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi Öğretim Elemanı Güzel Satık, 28 Mayıs 2020 Perşembe günü “Okuma Öğretimi Sürecinde Okuma Modellerinin Önemi” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Hazırlık Fakültesi Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydoğmuş ve Türk Dili Bölümü öğretim elemanlarının katıldığı konferans, okuma öğretiminin tanımı, amaçları ve okuma modellerinin önemi hakkında bilgiler verildi. Okuma modellerinin hedef dile ait metinlerin okutulması aşamasında nasıl bir yol izleneceği ve hangi düzeylere uygulanması gerektiği konularında tespitlerde bulunuldu. Okuma becerisinin dil öğretiminde bir temel basamak ve diğer becerileri geliştirmede etkin bir rolü olduğu üzerinde durularak okuma modellerinin uygulanmasının Türkçe öğretimindeki önemi vurgulandı. 

Konferansta ayrıca Ahmet Yesevi Üniversitesi Hazırlık Fakültesi TK-18 ve TD-11 gruplarına, uzaktan eğitim-öğretim sürecinde Türkçe okuma öğretiminde, mecazi okuma modellerinin uygulanmasına yönelik örnek video gösterimi yapıldı ve uygulamaların olumlu sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

Konferans soru-cevap bölümü ile son buldu.