Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Kutadgu Bilig’de Devlet Yönetimi” Konusu Konuşuldu29 Mayıs 2020

 

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsünün düzenlediği haftalık Telekonferanslar kapsamında bu hafta Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN; “Kutadgu Bilig’de Devlet Yönetimi” konulu bir konferans verdi. 28 Mayıs 2020 Perşembe günü çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilen etkinliğe Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin 4. Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, personel ve öğrenci katıldı. 

Prof. Dr. Bekir Şişman konuşmasında özetle şunları söyledi: “Bizim aslında köklerimizde, geçmişimizde, müktesebatımızda bu türden kaynaklar var ama biz köklerimizden maalesef uzak kalmışız. Batı bunlardan istifade etmiş. Farabi’den, Yunus Emre’den, Mevlana’dan, İbn-i Sina’dan; Kutadgu Bilig ve Divanü Lügat’it-Türk’ten istifade etmiş, ama biz bu değerlerimizden maalesef gereği kadar yararlanamamışız. Bana göre bu eseri bütün devlet adamlarımızın, devleti yönetenler başta olmak üzere memurlar, amirler ve büyükelçilerin okuması gerekir. Ama asıl memuriyete ilk girecek memur adaylarına ben bunu zorunlu tutarım. Çünkü memur olduktan sonra okunmuyor. Okumanızı önemle tavsiye ediyorum.”

Prof. Dr. Şişman, Kutadgu Bilig’den hareketle her şeyden önce genel anlamda iyi bir insan profili çizilmesi gerektiğini ve devlet işinde ehliyet, liyakat gibi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, “Kutadgu Bilig bizi köklerimize bağlayan bir eserdir. Kutadgu Bilig aslında iyi insan, iyi memur, iyi kul, iyi yönetici yetiştirme projesidir ve bu yönüyle bir manifesto niteliğindedir. Devlet felsefesi içerikli bu eserde devlet yöneticilerine ve devlet hizmetinde bulunacak olan kişilere yönelik çok önemli tavsiyeler vardır. Bu tavsiyeler Türk töresiyle yoğrulmuş olan Türk devlet geleneğinin İslam ahlakıyla sentezlenmesi neticesinde ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Konferansta, Türk ve Dünya Edebiyatının başyapıtlarından olan Kutadgu Bilig’in İslami Türk Edebiyatının yazılı ilk eseri olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Şişman konuşmasında Kutadgu Bilig’i tasavvufi mahiyette yazılmış bir siyasetnâme, öğüt kitabı, yöneticilerin başucu kitabı, tarihi bir ahlak, görgü ve protokol el kitabı olarak nitelendirdi.  Ayrıca eserde dört sembolik kişinin farklı zaman ve mekânlarda birbirleriyle yaptıkları konuşmaların (diyalogların) esas alındığını ifade ederek; bu kişilerden Gündoğdu’nun (hükümdardır) adaleti, Aydoldu’nun (vezirdir) mutluluğu, Öğdülmüş’ün (vezirin oğludur) akıl ve bilgiyi, Odgurmuş’un (vezirin kardeşidir) da akıbet ve hayatın sonunu sembolize ettiğini belirtti.

Konferans, Rektör vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yaptıkları kısa birer değerlendirme konuşmasıyla son buldu.