Avrasya Araştırma Enstitüsünün Araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov “Küresel ve Avrasya Tarımının Gelecek Perspektifleri” Başlıklı Seminer Verdi19 Haz 2020

 

 

18 Haziran 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünün araştırmacısı Dr. Azimzhan Khitakhunov “Küresel ve Avrasya Tarımının Gelecek Perspektifleri” başlıklı seminer verdi.

Dr. Azimzhan Khitakhunov seminerinde, tarımdaki küresel eğilimlere dikkat çekerek, tarım sektöründe dünya çapındaki üretime ve ticarete yakından değindi. Dünya değer zincirinin bu alandaki önemini anlatan sunucu, gelişmekte olan ülkelerin hem tarımsal üretimde hem de dünya ticaretindeki rolünün arttığını belirtti. Bu özellikle Çin ve Hindistan için geçerlidir, ancak, gelişmiş ülkelerin dünya tarım ticaretinde liderliği kuşkusuzdur. Amerika Birleşik Devletleri’nin tarım ürünlerinin önde gelen üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olduğunu hatırlatan sunucu, Polonya ve Belarus gibi ülkelerde de tarım sektörünün gelişmesinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Seminerin devamında Dr. Azimzhan Khitakhunov, Avrasya tarımının gelişimi, ana yönleri ve hedeflerine yakından değindi.  Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri için tarımsal üretimin yanı sıra üretim ve iç ticaretin özelliklerini anlatan Dr. Azimzhan Khitakhunov, Rusya’daki büyük tarımsal işletmelerin tarımda egemen olmaya başladığını belirtti. Avrasya Ekonomik Birliği’nin kurulmasının, Belarus tarımını olumlu etkilediğini aktaran sunucu, net tarım ürünleri ihracatının önemli bir büyüme gösterdiğini dile getirdi. Belarus’un, tarımsal sanayi komplekslerinde faaliyet gösteren teknolojik girişimlerinin dünyanın birçok ülkesinde hizmet verdiklerini ifade etti. 

Seminerin sonunda Dr. Azimzhan Khitakhunov, tarım politikası ile ilgili önerilerde bulundu.  Bunlar arasında özel sektör yatırımlarını çekme, politika önlemlerini koordine etme, bölgesel kalkınma kurumlarının kaynaklarını kullanma, tarım ürünlerinin geçişini sağlama ve küçük çiftçileri destekleme gibi öneriler yer almıştır. Tarım ürünlerinin ihracat yasağının olumsuz sosyo-ekonomik sonuçları olduğunun altını çizen Dr. Azimzhan Khitakhunov, tarımsal kalkınma politikasında çevresel faktörlere de dikkat çekti.  Dr. Azimzhan Khitakhunov, ‘‘bu faktörlerin kombinasyonu tarım sektörünün gelişimi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir’’, diyerek sözlerini tamamladı.