Ahmet Yesevi Üniversitesinde 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılının İlk Online Konferansı Yapıldı11 Eyl 2020

 

 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tele-konferansları kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Çevik 10 Eylül 2020 Perşembe günü “Anadolu’nun Türkleşmesinin Siyasi, Sosyal ve Kültürel Boyutları” konulu bir konferans verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı konferansın moderatörlüğünü Prof. Dr. Yüksel Çelik yaptı.Konferansın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Çelik, yeni dönemde Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram ile “Türkoloji Konferansları” adı altında bir dizi akademik etkinlik planladıklarını ifade ederek ilk konuşmacıyı takdim etti.

Prof. Dr. Adnan Çevik ise sunumunda, Anadolu’nun Türkleşmesinde göç ve demografik değişim olgularının önemine, kırsaldan kentlere doğru Oğuz-Türkmen kitlelerin iskan süreçlerine, Selçuklu Çağı’nda Anadolu’nun cazibe merkezi haline gelmesine, Moğol İstilası’nın Anadolu’nun Türkleşmesine olumlu katkılarına, Selçukluların göç-iskan siyaset ve organizasyonundaki başarılarına, sosyal bir patlama olarak Babai İsyanı ve sonuçlarına, nihayet üç asırlık bu dönemin Osmanlı Devletini doğuran sürecin altyapısını nasıl şekillendirdiğine temas etti. Ardından sözü Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı’nın desteği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen “Malazgirt Savaş Alanı’nın Tespiti: Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi”ne getiren Prof.Dr. Çevik, yürütücüsü olduğu proje kapsamında farklı disiplinlerden otuz bilim insanı ile Malazgirt Savaşı’nın yapıldığı meydanı belirleme, orduların karargâh, strateji, lojistik imkânları ve mümkünse şehitliklerini tespit, modern teknik imkânları kullanarak bunların animasyonlarının yapılması ve döneme ait kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasını hedeflediklerini ve bu proje kapsamında savaş arkeolojisi alanında referans niteliğinde Anadolu’nun Kilidi adlı bir eser ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Rekör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptığı kapanış konuşmasında,  Ortadoğu’daki mevcut durum üzerinden göçlerin siyasi ve sosyal belirleyiciliğinin hala devam ettiğinin altını çizdikten sonra, değerli sunumundan dolayı Prof. Dr. Çevik’e, tüm katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.