Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü Tarafından “Abay’ın Doğumunun 175. Yılı” Paneli Düzenlendi23 Eyl 2020

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından modern Kazak yazılı edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Abay Kunanbay’ın doğumunun 175. yılı münasebeti ile 23 Eylül 2020 Çarşamba günü online bir panel düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programın açılış konuşmalarında ilk olarak Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek katılımcıları selamlayarak sözlerine başladı. Abay’ın Türk Dünyasındaki yerine değinen Şimşek: “Abay son yüzyılın önemli şair ve mütefekkirlerindendir. Onun yazdığı eserlerin kıymeti günümüzde daha iyi görülmüştür. Bugün teknolojinin gelişmesiyle beraber en ihtiyaç duyulan insan unsuru kâmil insandır. Abay da bunu dile getirir ‘Kâmil insan her şeyden önce ilerici ve bilime önem verenlerdir.’” diyerek programın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının devamında Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Sapaebekuly, “Abay Kunanbay sadece Kazak halkını değil, bütün Türk Dünyasını kalemiyle fetheden gönül ve düşünce adamıdır. Abay Kunanbay ulu Bozkır’ın tarihinde altın sayfadır. 2020 yılı bilim ve irfan dünyamızın iki büyük ismi olan Abay ve Farabi yılı olarak ilan edildi.” diyerek Abay’ın düşüncelerini katılımcılar ile paylaştı.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolatbek Serikbaevich Abdrasilov da konuşmalarında Abay’ın Kara Sözler kitabına dikkat çekerek onun sadece Kazakistan’da değil Türk Dünyasında tanınmasına yönelik yapılan etkinlikler ve kitap çalışmalarına değindiler.

Panelin ilk bölümünde, TÜRKSOY tarafından ünlü Kazak aydını ve edebiyatçısı Abay Kunanbay’ın doğumunun 175. yılı münasebetiyle düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Türk Dünyası sanatçılarının katılımı ile gerçekleştirilen konserden bir bölüm gösterildi.

Türkiye ve Kazakistan’dan beş konuşmacının yer aldığı panelin ikinci bölümünün moderatörlüğünü Türkoloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram yaptı. Bu bölümde ilk olarak Prof. Dr. Nergis Biray, Abay’ın sanat ile ilgili görüşlerini iki başlık altında değerlendirdi. İkinci konuşmacı Prof. Dr. Karlıgaş Aubakir “Abay Felsefesinde Ruh ve Beden Kategorisi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Cemile Kınacı ise karşılaştırmalı edebiyata bir örnek olarak aynı dönemin iki şairi Tevfik Fikret ve Abay Kunanbay’ın eserlerini değerlendirdi. Panelin son kısmında Doç. Dr. Jandos Aubakir’ın “Abay’ın Edebi Mektebi” adlı sunumunun ardından söz alan Doç. Dr. Ekrem Ayan, Abay Felsefesinde yer alan “Kamil İnsan” tanımı üzerinde durdu.

Panel katılımcılardan gelen soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.