Mütevelli Heyet Başkanlığından Avrasya Araştırma Enstitüsüne Ziyaret26 Ekim 2020

23 Eylül 2020 tarihinde Almatı ziyareti kapsamında Prof. Dr. Mustafa Solak, Prof. Dr. Fırat Purtaş ve Genel Sekreter Ahmet Şevki Zengin, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Solak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi, ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı, “bilig” dergisinin editörü Prof. Dr. Fırat Purtaş, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı Genel Sekreteri Ahmet Şevki Zengin, Almatı ziyareti sırasında Avrasya Araştırma Enstitüsünü ziyaret ettiler. 

 

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Enstitü bünyesinde yapılan çalışmalar arasında özelde Orta Asya bölgesine ve genelde Avrasya coğrafyasına yönelik ekonomi, uluslararası ilişkiler, enerji, çevre, kültürel alanda pek çok çalışmanın yürütüldüğünü dile getirdi. Bu çalışmalar ile hem literatüre katkı sağlandığını hem de dört dilde yayın yapılarak özellikle bölge çalışmaları arasında İngilizce ve Türkçe yayın sayısının da artmasına yardımcı olduklarını ifade etti. 

 

Prof. Dr. Mustafa Solak, Enstitü bünyesinde gerçekleştirilen akademik faaliyetlerin bölge çalışmaları ve Türkiye ile ilişkiler açısından oldukça önemli olduğunu belirterek kendi görüşlerini paylaştı. Ahmet Şevki Zengin konuşmasında, enstitünün faaliyetlerini yakından takip ettiğini ifade ederek çalışmaların başta Kazakistan ve Türkiye ilişkileri olmak üzere Orta Asya coğrafyası ile akademik literatüre Rusçanın yanı sıra Türkçe, Kazakça ve İngilizce yayınlar ile büyük katkı sağlandığını dile getirdi. Prof. Dr. Fırat Purtaş konuşmasında enstitünün Orta Asya bölgesinde yaşanan güncel konular ile önemli sorunlar hakkında kaliteli yayınlar çıkardığını ifade etti. Buna ek olarak bilig’in akademik yayın tecrübesi üzerine bilgi birikiminden örnekler vererek akademik dergi yönetimi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

 

Toplantı sonunda Avrasya Araştırma Enstitüsünde yürütülmekte olan akademik çalışmaların önemine dikkat çekilerek Almatı’da böyle bir enstitünün faaliyetlerini sürdürmesinin gerekliliğinin altını çizildi. Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer tarafından akademik yayınlardan oluşan hediye takdim edildi.