Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Küreselleşme ve Dijital Diplomasi” Konulu Seminer Verildi09 Kasım 2020

5 Kasım 2020 tarihinde Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sayın, “Küreselleşme ve Dijital Diplomasi” konulu online seminer verdi.

 

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşması ile başlayan seminerde, Doç. Dr. Yusuf Sayın ana hatlarıyla mevcut küreselleşme çağında dijital diplomasinin tüm devletler için büyük önem taşıdığını belirtti. Sayın, dijital teknolojinin kullanımının ülkeler arasındaki birçok konuda olumlu veya olumsuz bir etkisi olduğunu belirtti. Ayrıca, çevrenin korunmasına, doğru ve kapsamlı bilgilere, ulusal değerlere saygıya ve Türk dünyasının mevcut ve gelecek nesillerinin çıkarları için insani gelişmeyi artırmaya dayalı yeni, adil bir medeniyet inşa etmeyi amaçlayan küreselleşmeye yeni bir alternatife odaklanılması gerektiğini vurguladı. Diğer bir deyişle, Türkiye ve Orta Asya’nın, küreselleşme sürecinde medeniyet kazanımlarını -teknik ilerleme, bilim, sosyal ve manevi değerleri- bulup koruyabilecek yüksek düzeyde bir işbirliği için çabalaması gerektiğini ifade etti.

 

Seminerin devamında Doç. Dr. Yusuf Sayın, bugün dünyada baş döndürücü bir hızla yaşanan bir dijitalleşme furyası içerisinde yaşadığımızı vurguladı. Dijitalleşmeye ilişkin ileri sürülen teorilerde ulus-devlet kavramının sona ereceği ve küresel dijital bir devlet kurulması yönünde fikirlerin dile getirildiğinin altını çizdi. Lakin bu süreç içerisinde devletlerin gelişen dijital imkanlar ile kendi kontrol mekanizmalarını daha da güçlendirdiklerinin görüldüğünü ve bahsi geçen teorilerin yakın zaman içerisinde hayata geçmeyeceği yönünde görüşlerini bildirdi.

 

Dijital diplomasinin, bilgi iletişim teknolojileri ile sosyal medya aracılığıyla gerçekleşen kamu diplomasi etkinlikleri olarak tanımlanmakta olduğunu ifade etti. Birçok ülkenin kamu diplomasisi amaçları doğrultusunda internet sitelerini ve sosyal medya uygulamalarını etkin bir şekilde kullandıklarını ifade etti. Bu konuda twitter gibi sosyal medya araçlarının politik açıklamalar ve bilgilendirmeler hususunda daha fazla tercih edildiğini belirtti. Dış politika stratejileri içerisinde ve yumuşak güç politikalarının uygulanmasında dijital diplomasiyi zamana uygun yeteneklerle donatılmış deneyimli insanların yönetmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu amaca ulaşılabilmesi için de devlet kurumlarında ve özellikle dışişleri bakanlıkları bünyesinde yer alacak kadroların eğitim süreçleri içerisinde dijital diplomasiye dair bilgilendirme programlarının olması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi. Seminer, katılımcıların konu ile ilgili çeşitli düşüncelerini aktarmaları ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.