Ahmet Yesevi Üniversitesinde “COVID-19 Sonrasında Orta Asya Ülkelerinin Durumu ve Geleceği” Semineri Düzenlendi16 Kasım 2020

12 Kasım 2020 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünün Uzman Araştırmacısı Dr. Jandos Ranov, “COVID-19 Sonrasında Orta Asya Ülkelerinin Durumu ve Geleceği” konulu çevrimiçi seminer verdi.

 

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra söz alan enstitünün Uzman Araştırmacısı Dr. Jandos Ranov ana hatlarıyla tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınının Asya’daki mevcut durumu ve olası etkilerinden bahsetti. Küresel COVID-19 salgınının Orta Asya ülkelerinin ekonomileri üzerindeki etkisi hakkında çeşitli bilgiler sundu. Ranov Orta Asya ülkelerinde COVID-19 salgınının olumsuz etkileri hakkında bilgi verdi ve bu alanda önemli gelişmelerin gerçekleşmekte olduğunu dile getirdi.

 

Seminerin devamında, Avrasya Araştırma Enstitüsünün Uzman Araştırmacısı Dr. Jandos Ranov, COVID-19 salgınının küresel ekonomik etkilerinin en çok nüfus, ticaret ve makroekonomide görüldüğünü ifade etti. Salgın nedeniyle her kesimden ve yaştan insanın durumdan farklı şekillerde etkilendiğini ve bunların sağlık durumundan ekonomik ve sosyal yaşama kadar sirayet ettiğinin altını çizdi. Bu gelişmelerin de dünya çapında olduğu gibi Orta Asya ülkelerinde eğitim, beşeri sermaye kalitesi ve sosyo-ekonomik kalkınma üzerinde uzun vadeli olumsuz bir etkiye sahip olduğunu vurguladı. Dr. Jandos Ranov, Orta Asya ülkelerinde COVID-19 salgınının olumsuz etkileri konusunu araştırırken Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYİH) büyümesinin Orta Asya ekonomilerinin çoğunda 2020’de negatif yönde olmasının beklendiğini ifade etti. Ayrıca, Orta Asya’daki ilk COVID-19 vakaları hakkında bilgi vererek COVID-19 salgınının GSYİH üzerindeki etkisi arasındaki ilişkiyi, sunduğu grafiklerle açıkladı. Tahmin edilebileceği gibi ticari ve ekonomik ilişkilerin azaldığı bir ortamda yatırımların da düşüşe geçtiğini bunun da küresel ekonomik eğilimler açısından oldukça sert hasarlar bıraktığını ve buna yönelik her ülkenin kendi imkânları doğrultusunda önlemler alarak bu süreci en az zararla atlatmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Seminerin sonunda, COVID-19 salgınının Orta Asya ülkeleri üzerindeki ekonomik etkilerine dair açıklama yaparak bütçe gelirlerinin azaltılması, azalan iç tüketim KDV gelirindeki azalmalar ile birlikte bazı ülkelerin ciddi borç oluşumu riskiyle karşılaşmaya başladığını ifade etti. Bu noktada Orta Asya ülkelerinde alınmakta olan önlemler üzerine bilgiler paylaştı. Artan ekonomik maliyetler nedeniyle de bazı ülkelerin karantina önlemlerini hafifleterek veya kaldırarak ekonomik zorluklarla mücadele etmeye çalıştığının altını çizdi. Seminer, katılımcıların konu ile ilgili çeşitli düşüncelerini aktarmaları ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.