Ahmet Yesevi Üniversitesinde “İpek Yolları’nda Miras Diplomasisi” Konferansı Düzenlendi22 Aralık 2020

17 Aralık 2020 tarihinde Batı Avustralya Üniversitesi Öğretim Üyesi Рrof. Dr. Tim Winter “Heritage Diplomacy Along the Silk Roads” (İpek Yolları’nda Miras Diplomasisi) başlıklı online konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdiminden sonra söz alan Рrof. Dr. Tim Winter, konuşmasında ana hatlarıyla Güneydoğu Asya, Orta Asya ve Orta Doğu’daki deneyimlerine dayanarak İpek Yolu’nun tarihi mirası bağlamında Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin kültürel boyutlarını anlattı. Рrof. Dr. Tim Winter, Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin hedeflerinin sadece kültürel değişim girişimi olarak Çin’in yumuşak gücünü diğer ülkelerde yaymayı değil, aynı zamanda diğer hedefleri de içerdiğinden bahsetti.

Büyük İpek Yolu’nun çok eski tarihine rağmen bu kavramın, Batı dünyasında 1930’lardan itibaren kullanılmaya başladığını söyleyen Рrof. Dr. Tim Winter, Sovyetler Birliği’nin varlığının böylesi bir projenin yeniden canlandırılmasını ve uygulanmasını büyük ölçüde engellediğinden, bu terimin o kadar popüler olamadığını açıkladı. Soğuk Savaş sırasında Japonya’nın, bu kavramı diplomatik amaçları için kullanma girişimlerinde bulunduğunu ifade eden Рrof. Dr. Tim Winter, Soğuk Savaş sonrasında ise Birleşmiş Milletler’in (BM) büyük etkinlikler, sempozyumlar vb. düzenleyerek bu fikrin yaygınlaşmasına büyük katkı sağladığının da altını çizdi. Рrof. Dr. Tim Winter’e göre, günümüzde İpek Yolu terimini pek çok ülke jeopolitik tanımlamalardan kültürel diplomasiye kadar pek çok alanda kendi politikalarının betimlenmesinde araçsal olarak kullanmaktadır. Prof. Dr. Winter, her ülke ve kuruluşun İpek Yolu tanımlamasına kendi politikalarında atıfta bulunmasının da günümüzde popülerliğinin katlanarak artmasına imkân verdiğini söyledi.

Konferansın devamında Рrof. Dr. Tim Winter,  İpek Yolu fikrinin yaygınlaşmasıyla birlikte, bu kavramın bağlamı ve kültürel içeriğinin de değiştiğine vurgu yaptı. Örneğin, 20. yüzyılda İpek Yolu fikri bir barış hareketi ve Batı ile Doğu arasındaki kültürel diyalog ile ilişkilendirilirken 21. yüzyılda ise bunun yerini daha çok diplomasi, yumuşak güç, ticaret, siyasi iş birliği ve diyalog yaklaşımının aldığını ifade etti. Bu bağlamda Çin’in Yeni İpek Yolu ile ilgili fikirleri siyasileştirerek daha çok Çin’in siyasi gündemine uygun olarak jeopolitik bir girişimde bulunmakta olduğundan bahsetti. Dolayısıyla Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin uygulanmasına muazzam kaynaklar ayırarak ülkeler ve kıtalar arasındaki kültürel alışveriş de dâhil olmak üzere oldukça büyük bir getiri elde ettiğinin altını çizen Рrof. Dr. Tim Winter, Çin’in söz konusu girişim çerçevesindeki büyük yatırımlarının birçok ülkeyi de Kuşak ve Yol girişimine katılmaya ittiğini belirtti.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular.