Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi” Konferansı Düzenlendi25 Aralık 2020

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü ve İdil-Ural Araştırmaları Dergisi iş birliğiyle düzenlenen "İdil-Ural Konuşmaları" programı kapsamında yılın son etkinliğinde 24 Aralık 2020 Perşembe günü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy "Başkurtlar ve Başkurt Türkçesi" başlıklı bir konferans verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı ve moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı konferansı çok sayıda katılımcı izledi. Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy sunumunun ilk bölümünde, Başkurtların tarihi ve sosyal hayatları hakkında bilgi verdi.

Sunumun devamında Başkurt etnonimi ile ilgili farklı görüşlere yer veren Ersoy, 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında ortaya atılan antropolojik ve tarihi dil bilimi araştırmalarıyla birlikte,  Başkurt halkının Türk kökenli olduğu tezinin kabul görmeye başladığını söyledi. Başkurdistan’da eğitimin Başkurtça ve Rusça olmak üzere iki dilde yapıldığını belirten Ersoy, eğitimin çok gelişmiş olduğunu ve sadece Ufa’da yedi üniversite bulunduğunu belirtti. Başkurtlarda sözlü edebiyatın önemine vurgu yapan Ersoy, köklü bir destan geleneğinin var olduğunun da altını çizdi. Konferansın son bölümünde Başkurt Türkçesi ve alfabesi hakkında bilgi veren Ersoy, Başkurt Türkçesini diğer Türk lehçelerinden ayıran özellikleri örneklerle açıkladı. Prof. Dr. Ersoy son olarak Türkiye’de ve yurtdışında yapılan Başkurtça çalışmalara yer verdi.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından, Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. Dr. Habibe Yazıcı Ersoy’a online teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.