Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Avrasya’nın Parlayan Yıldızı Kazakistan ve Avrasya Araştırma Enstitüsü Deneyimi” Konferansı Düzenlendi11 Ocak 2021

7 Ocak 2021 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Dış Politika Enstitü tarafından “Avrasya’nın Parlayan Yıldızı Kazakistan ve Avrasya Araştırma Enstitüsü Deneyimi” konulu bir program düzenlendi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Dış Politika Enstitüsü ile birlikte düzenlenen etkinlikte Kazakistan üzerine yapılan çalışmalarda bölgede faaliyet gösteren enstitülerden birisi olan Avrasya Araştırma Enstitüsü, bölgesel çalışmalardaki kendi deneyimlerini paylaştı. Enstitü müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda ve başta Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin akademik çerçevede geliştirilmesine katkı sağlama amacıyla yürütülen çalışmalardan bahsetti. Genel itibariyle Avrasya coğrafyasını kapsayan, özelde ise Orta Asya ve Kazakistan üzerine ekonomi, finans, enerji, uluslararası ilişkiler, dil, tarih ve sosyal konularına ağırlık verildiğini dile getirdi. Üstelik bu çalışmaların İngilizce, Kazakça, Rusça ve Türkçe yayınlanarak çok daha büyük kapsamlı okuyucu kitlesine ulaşıldığını belirtti. Bilgiyi stratejiye dönüştürme amacıyla yapılan araştırmalarda karar vericilere politika önerileri sunulması ve ilgili alanlardaki literatüre katkıda bulunulması mantığı ile akademik faaliyetlerin hayata geçirildiğini ifade etti.

Dış Politika Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Bağcı Avrasya Araştırma Enstitüsünün çalışmalarını yakından takip ettiğini ve bölgesel çalışmalar yürüten araştırmacılar açısından oldukça önemli ve gerek duyulan İngilizce ve Türkçe yayınları ile de akademik bilgi zenginliğini artıran ender kuruluşlardan birisi olduğunu dile getirdi. Yürütülen faaliyetler ile de pek çok güncel konuya ışık tutulduğunu ve akademik bağların oluşturulmasında önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Vakur Sümer Avrasya Araştırma Enstitüsünün kurulduğu Ağustos 2014’ten bu yana yukarıda bahsedilen amaçları doğrultusunda kaliteli işlere imza atarak kısa süre içinde akademik camiada tanınmaya başladığını vurguladı. Bu çalışmalara örnek olarak Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE) olarak tabir edilen ve her iki senede bir düzenlenen etkinliğin enstitünün en önemli marka faaliyetlerinden birisi olduğunu belirtti. Her kongreye 100’e yakın alanında uzman kişinin yanı sıra dünyaca ünlü 2015 Nobel Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim dünyasının önemli kişilerinin de katılım göstermesinin hem bölge çalışmalarına hem de Avrasya Araştırma Enstitüsü’nün akademik faaliyetlerine gösterilen ilgi ve değeri tasvir ettiğinin altını çizdi.

Bugüne kadar elde edilen başarılarda önceki yönetim kadrosu, enstitü çalışanlarının emeğine ve Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Mühittin Şimşek’e ve şahsında tüm Üniversite camiasına, sağladığı desteklerden ötürü teşekkürlerini bildirdi. Kurulan bu enstitü yapısının akademiye şu ana kadar sağlamakta olduğu katkının bir örnek teşkil edebileceğini belirterek Avrasya Araştırma Enstitüsünün deneyimlerini her zaman öğrenci kardeşlerimizle de paylaşmak istediğini dile getirdi.