Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türk Dünyasının Gelecek Enerji Perspektifleri” Paneli Düzenlendi13 Ocak 2021

10 Ocak 2021 tarihinde Uluslararası Genç Bilimci, Girişimci ve Mentörleri Ağı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi iş birliğinde “Türk Dünyasının Gelecek Enerji Perspektifleri” başlıklı panel düzenlendi.

Uluslararası Genç Bilimci, Girişimci ve Mentörleri Ağı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde  “Türk Dünyasının Gelecek Enerji Perspektifleri” ana temalı çevrimiçi panel gerçekleştirilerek Türk Dünyası’ndaki enerji kaynakları, enerji politikaları ve yenilenebilir enerjinin geleceği değerlendirildi.

Uluslararası Genç Bilimci, Girişimci ve Mentörleri Ağı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde  “Türk Dünyasının Gelecek Enerji Perspektifleri” ana temalı çevrimiçi panele Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uluslararası Genç Bilimci, Girişimci ve Mentörleri Ağı (ULUĞ) Mentörü Prof. Dr. Erol Kurt’un moderatörlüğünde ULUĞ Genel Koordinatörü, TÜBİTAK Başuzmanı Fatih M. Şahin, Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, TSKB Enerji Çalışma Grubu Başkanı Dr. Kubilay Kavak, TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener ve Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacısı Ömirbek Hanayi katıldı.

ULUĞ Genel Koordinatörü, TÜBİTAK Başuzmanı Fatih M. Şahin, açılış konuşmasında çok güzel bir toplantı ve panel olacağına inandığını belirterek paneldeki diğer konuşmacıların çok değerli olduklarını ifade etti.

Panelin ilk tebliği Avrasya Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer tarafından gerçekleştirildi. Sümer, konuşmasına söz konusu panelin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan ULUĞ VE TESPAM kuruluşlarına teşekkürle başladı. Orta Asya denilince akla “fosil kaynaklar”ın geldiğini belirterek bunun yanında anılan bölgenin yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da zengin olduğunu ve gelecek vaad ettiğini söyledi. Kazakistan’ın Orta Asya coğrafyasında yenilenebilir enerji kaynağı alanında en ileri ülke konumunda olduğunu ifade ettikten sonra 2020’de yenilenebilir enerji payının hedeflenen %3’ün altında kaldığını söyledi. Orta Asya ülkelerinin nüfus yoğunluğunun az olması sebebiyle güneş enerjisi santrallerinin kurulması açısından elverişli olduğunu belirterek enerji üretiminde güneş ve rüzgârdan yararlanma potansiyellerinin yüksek olduğunu belirtti. Türkmenistan’ın Orta Asya ülkeleri arasında yenilenebilir enerji kaynakları bakımından en gelişmemiş ülke olduğunu ifade etti. Rüzgâr, güneş hatta konsantre güneş gibi yenilenebilir enerji sistemlerinden Avrupa ülkelerinin yapısından dolayı az verim alınacağını söyleyerek Kazakistan gibi dağınık yerleşime sahip Orta Asya ülkelerinde bu sistemlerden daha çok verim alınacağını belirtip sözlerine son verdi.

Panelin ikinci tebliği TSKB Enerji Çalışma Grubu Başkanı Dr. Kubilay Kavak tarafından “Türkiye’nin Gelecek Enerji Perspektifi” başlığıyla gerçekleştirildi. Sözlerine ULUĞ’un gençlere yönelik yaptığı faaliyetlerden dolayı söz konusu kuruluşa teşekkürle başlayarak bu çalışmaların enerji açısından da çok önemli olduğunu belirtti. Enerjinin çok disiplinli bir alan olduğunu ifade ederek diğer disiplinlerle desteklenmezse ortaya kötü sonuçlar çıkacağını söyledi. Danimarka’nın rüzgâr türbini üretiminde öncü ülke olduğunu ve 2000’li yılların başlarında dünyada bu alanda 2. sıraya yerleştiğini belirttikten sonra seviyelendirilmiş enerji maliyetleri açısından yenilenebilir enerjinin daha avantajlı olduğunu belirtti. Türkiye’de kömürün başka alanlarda düşünülmesi gerektiğini söyleyerek Türkiye’nin enerji politikasının yenilenebilir enerjiye evrilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerine son verdi.

Panelin üçüncü tebliği TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener tarafından “Kafkasya’da Enerji Meseleleri” başlığıyla gerçekleştirildi. Konunun çok farklı yönlerden ele alındığını belirtip faydalı bir panel olduğunu söyledi. Tebliğini Türk Dünyası perspektifinde gerçekleştireceğini ifade ederek Kafkasya’yı da bu konuya dâhil edeceğini belirten Akyener hidrokarbon kaynakları hakkında bilgi verdi. Çin’in, Kırgızistan ve Tacikistan’daki su kaynaklarına sahip olmak için stratejiler geliştirdiğini söyleyerek bunun gerçekleşmemesi için Türk Dünyasının yenilenebilir enerji stratejileri geliştirerek çalışması gerektiğini belirtip sözlerine son verdi.

 

Panelin son tebliği Avrasya Araştırma Enstitüsü Uzman Araştırmacısı Ömirbek Hanayi tarafından “Çin’in Doğu Türkistan’daki Enerji Projeleri” başlığıyla gerçekleştirildi. Çin’in doğalgaz üretiminin %19.9’unun Doğu Türkistan’ın oluşturduğunu belirterek değerli madenler açısından da zengin bir bölge olduğundan bahsetti. Doğu Türkistan’ın 3 önemli enerji bölgesine ayrıldığını söyleyerek bu bölgelerin petrol ve doğalgaz bakımından zengin bölgeler olduğunu ifade ederek sözlerine son verdi.

Panelin sonunda soru-cevap bölümü gerçekleştirildi ve katılımcılar çeşitli alt başlıklarda görüş alışverişinde bulundular. Panel moderatörü Prof. Dr. Erol Kurt, panelin çok doyurucu ve yararlı bir şekilde geçtiğini vurgulayarak toplantıyı sonlandırdı.