Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türk Dünyası – Hindistan İlişkileri” Paneli Düzenlendi23 Ocak 2021

19 Ocak 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM), Uluslararası Araştırma Merkezi - Kazakistan (IRC-K) ve Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) iş birliğinde “Türk Dünyası – Hindistan İlişkileri” başlıklı çevrim içi panel düzenlendi.

Düzenlenen panele TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, GASAM Başkanı Cemal Demir, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Laura Yerekeşeva, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin araştırmacısı Dr. Hayati Ünlü ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Dr. Albina Muratbekova katıldılar.

Moderatörlüğünü Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in yürüttüğü panel, Al-Farabi Kazak Millî Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Laura Yerekeşeva’nın tebliği ile başladı. Yerekeşeva, Orta Asya ile Hindistan'ın tarihi bağlarının 2500 yıl öncesine dayandığını ifade ederek kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Panelin ikinci tebliği TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener tarafından “Bölgeyle Hindistan Arasındaki İlişkiler: Temel Enerji Kaynakları” başlığıyla gerçekleştirildi. Hindistan’ın ana enerji kaynakları, tüketim ve üretim konularında çeşitli bilgiler sunan Oğuzhan Akyener, özellikle Hindistan’ın elektrik yönünden önemli ölçüde yetersizliklerinin bulunduğunu ve bunların 2050’ye kadar artan nüfusun da etkisiyle katlanarak %400 civarında yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

GASAM Başkanı Cemal Demir tarafından “Tarihte Hint Alt Kıtası – Türk Dünyası İlişkileri Üzerine” başlığıyla gerçekleştirilen tebliğde; Türklerin Hindistan halkıyla ilişkilerinin milattan öncesine kadar dayandığı dile getirildi. Cemal Demir, Türk ve Hint halkları ilişkilerinin milattan sonraki zamanındaki durumundan bahsetti.

Dr. Hayati Ünlü “Hindistan ve Türk Dünyasındaki Genel İlişkiler” başlığıyla gerçekleştirtiği tebliğinde Hindistan’ın genelde Türk Dünyası, özelde herhangi bir Orta Asya ülkesiyle ortak sınıra sahip olmamasına rağmen, bölgeyle coğrafi yakınlığı bulunan ve aynı zamanda tarihî bağlara sahip bir ülke olduğuna değindi.

Panelin son tebliği Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Kıdemli Uzmanı Dr. Albina Muratbekova tarafından “Kazakistan’ın Hindistan vizyonu” başlığıyla gerçekleştirildi. 2009 Stratejik Ortaklık Beyannamesi üzerine inşa edilen Kazakistan ve Hindistan ilişkilerinin son on yılda önemli bir dinamizm kazanan kapsamlı bir diyalog kurduğunu ve Hindistan-Kazak etkileşiminin mevcut gelişimine dayanarak ekonomi, savunma, kültür ve eğitim alanlarında iş birliğini temel iş birliği alanları olarak tanımladığını bildirdi.

Panelin sonunda soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek katılımcılar arasında fikir alışverişinde bulunuldu. Doç. Dr. Vakur Sümer, panelin çok doyurucu ve yararlı bir şekilde geçtiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.