Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Kazakistan’daki Türk Halklarının Etno-Kültürel Uyumu” Konferansı Düzenlendi 23 Ocak 2021

21 Ocak 2021 tarihinde Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünün Kıdemli Araştırmacısı Daulet Jaylıbayev, “Kazakistan’daki Türk Halklarının Etno-Kültürel Uyumu” başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in takdim konuşmasından sonra Daulet Jaylıbayev, ana hatlarıyla Kazakistan’ın farklı etnik grupların etno-kültürü ile yakından bağlantılı olan mevcut etno-demografik durumu hakkında detaylı bilgiler sundu. Bu bağlamda özellikle de Kazakistan’da yaşayan, ortak tarih ve kültür değerlerini paylaşan Türk halklarının sayısı, dinamikleri ve etno-kültürel uyumunun araştırılması sosyal bilimlerde en önemli konulardan biri olarak kabul edildiğini belirtti.

Kazakistan’da yaşayan Türk halklarının oluşumu ve sayısı hakkında bilgi veren Jaylıbayev, son istatistiklere göre ülkedeki Türk halklarının sayısında önemli bir artış görüldüğünü açıkladı. Kazakistan’da Kazaklar başta olmak üzere yaklaşık 30 Türk halkının yaşadığını belirten Jaylıbayev, 2020’nin başında ülkedeki Kazaklar’ın 12,764,821; Özbekler’in 605,137; Uygurlar’ın 274,509; Tatarlar’ın 200,545; Türkiye Türklerinin 113,421; Azerbaycan Türkleri’nin 112,547 ve Başkurtlar’ın 16,674 kişi olarak kaydedildiğini ifade etti. Bunların yanı sıra ülkede; Tuva, Hakas, Şor, Yakut, Çuvaş, Karaçay, Çerkes, Kumuk, Karayım, Gagavuz, Balkar, Karakalpak, Kırgız ve Nogay gibi birçok Türk halkının da yaşamakta olduğunun altını çizen Jaylıbayev, söz konusu Türk etnik gruplarının giderek artan sayısının karşılıklı etno-kültürel uyuma olan temel ihtiyacı yansıttığını vurguladı.

Seminer, katılımcıların konu ile ilgili çeşitli düşüncelerini aktarmaları ve soru-cevap bölümü ile sona erdi.