Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türkoloji Araştırma Enstitüsü Kütüphanesindeki Nadir Eserler” Konferansı Düzenlendi 10 Şubat 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında 10 Şubat 2021 Çarşamba günü Zülfiya Muminova, “Türkoloji Araştırma Enstitüsü Kütüphanesindeki Nadir Eserler” başlıklı bir konferans verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı konferansın moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram yaptı. Muminova konuşmasında, içinde yaklaşık 550 eserin yer aldığı iki ciltlik kataloğun hazırlık süreci ve değerli el yazmaları hakkında bilgi verdi. Kütüphanede Çağatay ve Kazak Türkçesinin yanında Arap ve Fars dilinde çok sayıda eserin yer aldığını belirten Muminova, koleksiyonda yaklaşık 800 eserin bulunduğunu söyledi.

Sunuma katkı amacıyla söz alan Bayram, özellikle Arap alfabesi ile yazılmış eserlerin bulunduğu 3. cildin hazırlandığını ve bu dönem içinde yayınlanacağını belirtti.

Rektör Vekili Tomar yaptığı kapanış konuşmasında, el yazmanlarının önemine vurgu yaparak bilinmeyen bir el yazmasının ortaya çıkarılmasının bir kitap yazmak kadar değerli olduğunu vurguladı. Dijitalleşmenin önemine de değinen Tomar, hazırlanan katalogların Türkiye Türkçesine çevrildikten sonra süratle dijital ortama aktarılacağını söyledi.