Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Tatarlarda Sözlük ve Kimlik” Konferansı Düzenlendi11 Şubat 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü  ve İdil-Ural Araştırmaları Dergisi iş birliğiyle düzenlenen “Perşembe Konuşmaları” programı kapsamında 11 Şubat 2021 Perşembe günü Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Öner “Tatarlarda Sözlük ve Kimlik” başlıklı bir konferans verdi.

Moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı konferansı çok sayıda katılımcı izledi.

Sunumuna sözlüğün tanımı ile başlayan Prof. Dr. Mustafa Öner, “Sözlük çağlar boyunca dillerin bütün sözlerini toplayan bir kitap olmasının ötesinde bir güç göstergesidir.” dedi. Öner sunumunun devamında Mahmut Kaşgari’nin meşhur eseri Divanü Lûgati’t-Türk’ün Türkçe ve Türk milleti için önemine değinerek bu eserle ilgili yapılan çalışmalardan bahsetti.

Tatarca sözlük çalışmalarının anlatıldığı son bölümde Prof. Dr. Mustafa Öner, Tatar toplumunun kendi kimliğini ortaya koymak amacıyla yapılan ansiklopedik çalışmaların ancak 19. yüzyılın sonlarında gerçekleştiğini belirtti.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ise yaptığı kapanış konuşmasında, dil ile milliyetçilik arasındaki ilişkiye vurgu yaparak İslam tarihine bakıldığında modern dönemden önce milliyetçiliğin ortaya çıkışı ile sözlüklerin ortaya çıkışının aynı döneme denk geldiğini söyledi. Tomar, son olarak verdiği değerli bilgilerden dolayı Prof. Dr. Mustafa Öner’e teşekkür etti.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından, Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. Dr. Mustafa Öner’e online teşekkür belgesini takdimi ile son buldu.