Ahmet Yesevi Üniversitesinde “COVID-19 Bilgi Paylaşım Toplantısı-III” Düzenlendi17 Şubat 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından ortaklaşa düzenlenen “COVID-19 Bilgi Paylaşım Toplantısı” başlıklı konferans serisinin üçüncüsü İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gül, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Bircan Kayaaslan ve Prof. Dr. Seval İzdeş’in katılımlarıyla 16 Şubat 2021 Pazartesi günü online olarak gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmet Güner’in yaptığı toplantıya, Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Osman Acar ve Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık çalışanları katıldı. Doç. Dr. Kayaaslan, COVID-19’un güncel durumunu değerlendirdiği konuşmasında, dünya genelinde ülkelere göre vaka ve ölüm sayıları, ülkeler arası farklılıkların nedenleri ve yoğun bakım yatak sayılarını istatistiki verilerle ele aldı. Prof. Dr. Seval İzdeş, “Yoğun Bakımda COVID-19 Enfeksiyonlu Hastaya Yaklaşım” başlıklı sunumunda, hastalığın seyri ve solunum yetmezliğinde izlenecek yöntemler hakkında bilgi verdi. Toplantının son konuşmacısı Prof. Dr. Gül, “COVID-19 Enfeksiyonunda Hiperinflamatuvar Yanıt” başlıklı sunumunda, semptomatik hastalıkların seyri, belirtileri ve vücudun virüse karşı tepkileri konularına değinerek Anti-Sitokin tedavileri hakkında bilgiler verdi. Çok sayıda dinleyicinin katıldığı toplantı soru-cevap bölümü ile son buldu.