Ahmet Yesevi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TESPAM İş Birliğiyle İklim ve Enerji Forumu Düzenlendi04 Mart 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezinin (TESPAM) iş birliğinde düzenlenen “İklim ve Enerji Forumu 2021” 04 Mart 2021 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, 21. yüzyılda tüm insanlığın karşı karşıya bulunduğu en önemli sorunun küresel iklim değişikliği olduğuna işaret ederek sözlerine başladı. Prof. Dr. Muhittin Şimşek, “Sanayi Devrimi ile yaygınlaşan yeni üretim biçimleri ve karbon çağı, dünyanın kıt kaynaklarını hızla tüketmekle kalmıyor, aynı zamanda hassas dengeler üzerinde hayatiyetini sürdüren gezegenimizin yaşanabilirliğine karşı ciddi tehditler oluşturuyor. İklim değişikliği sorununun merkezinde ise enerji meselesi, daha net bir ifadeyle genel enerji tüketimimiz ve fosil yakıtlara olan bağımlılığımız yer almaktadır. Küresel iklim değişikliğinin etkilerini sınırlandırmada başarılı olabilmek için, enerjiyi verimli kullanmak ve aynı zamanda, yaşayabilmemiz için gerekli olan hareket, ısınma ve soğutma gibi temel ihtiyaçlarımızı temiz enerji kaynaklarını kullanarak gidermek durumundayız. Bu enerji geçişini sağlamak ise yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzlemlerde önemli dönüşümleri beraberinde getirecektir.” diyerek programın hazırlanmasında emeği geçen tüm paydaşlara ve programa katılan misafirlere teşekkürlerini sundu.

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener, küresel ısınmanın tüm insanların meselesi olduğuna vurgu yaparak “COVID-19 kadar hızlı olmasa da küresel ısınma yıllardır devam eden bir mesele olarak karşımızda duruyor. Son yıllarda iklimlerin yer değiştirdiğini görüyoruz. İklim değişikliği sebebiyle dünyanın her bölgesinde yaşanan afetlere de alışır olduk. Bununla birlikte bizi de yakından ilgilendiren kuraklık meselesi ciddi boyutlara ulaştı. Dünyamız için tehdit oluşturan iklim değişikliği bizi de yakından ilgilendiren bir meseledir” dedi.

Gazi Üniversitesi Rektötü Prof. Dr. Musa Yıldız, iklim değişikliğinin dünyanın son yıllarda karşı karşıya kaldığı en önemli meselelerinden biri olduğuna işaret ederek “Başta fosil yakıtların kullanımı, insan kaynaklı sebepler, dünyamızın iklimsel yapısında geri döndürülemez hasarlar bırakma eğilimindedir. Mevcut sorunlara çare aramak ve kamuoyu farkındalığını artırmak amacıyla Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi ve TESPAM ile birlikte bu forumu düzenliyoruz. Bu forumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum ve başarılı bir forum olmasını temenni ediyorum” dedi.

Altı oturum olarak gerçekleşen forumun ilkinde “İklim ve Enerji” konusu ele alındı. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in moderatörlüğündeki oturumda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Çevik ile TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener sunum yaptı.

İkinci oturumda “İklim Değişikliği ile Uluslararası Mücadele, Finansman ve Teknoloji” konusu değerlendirildi. TESPAM Türkiye Dergi Editörü Mesut Karta’nın moderatörlüğünde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. İlhan Sağsen, Kent Çevre ve Su Araştırmaları Merkezi Başkanı Reyyan Gündoğdu, Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Aybar ve TESPAM Danışmanlar Kurulu Üyesi Rıfat Kılıçay sunum gerçekleştirdi.

“İklim Değişikliği Algısı ve Sosyolik Yönleri” konusunun değerlendirildiği üçüncü oturumun moderatörlüğünü TESPAM Ekonomi Çalışmaları Koordinatörü Dr. Abdullah Altun yaptı. Oturumda Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Merve Suzan Ilık, uzman klinik psikolog Sebahattin Ertunç ile TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener konuşma yaptı.

Dördüncü oturumda Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Zhengizkhan Zhanaltay’ın moderatörlüğünde “İklim Değişikliği Algısı ve Sosyolojik Yönleri” konusu tartışıldı. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Başarsoft Kurucu Ortağı Ahmet Dabanlı, Wageningen Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Joreon Warner ile Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Dr. Tuğba Evrim Maden konuşma yaptılar.

“İklim Değişikliği, Buzullar, Salgın ve Yeni Biyolojik Riskler” konusunun değerlendirildiği beşinci oturumda TESPAM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kenar moderatörlük yaptı. Oturumda Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Başar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Bengi Mutlu Sarıçicek ile TESPAM Çevre Projeleri Koordinatörü Fatih Temiz sunum gerçekleştirdiler.

Son oturumda ise “İklim Değişikliği, Toprak, Gıda, Hava ve Orman Güvenliği” konusu tartışıldı. TESPAM Genel Sekreteri Neşat Gündoğdu’nun moderatörlüğünü yaptığı oturumda Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ve Türkiye Tohumcular Birliği Başkanı Dr. Vehbi Eser konuşma yaptılar.