Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Bilimsel Çalışmalarda Yeni Gereksinimler ve Trendler: Avrasya Araştırma Enstitüsü Tecrübesi” Konferansı Düzenlendi09 Nisan 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “5-12 Nisan Bilim Haftası” etkinliği kapsamında Avrasya Araştırma Enstitüsü araştırmacıları “Bilimsel Çalışmalarda Yeni Gereksinimler ve Trendler: Avrasya Araştırma Enstitüsü Tecrübesi” başlıklı özel oturumunda sunumlarını yaptılar.

Bilim Günü vesilesiyle düzenlenen “5-12 Nisan Bilim Haftası” etkinliklerinin açılış töreni 5 Nisan 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamalbek Berkimbayev’in moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Dr. Janar Temirbekova, “Bilim Günü” arifesinde düzenlenen bu etkinliğin, üniversite ve bilim için büyük önem taşıdığını belirtti. Üniversitenin temel amacının ve görevinin Türk Dünyası’nda eğitim ve bilimin gelişmesine katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Dr. Janar Temirbekova, uluslararası statüye sahip olan üniversitenin öncelikli görevinin Kazakistan ve Türkiye’nin yanı sıra bütün Türk Dünyası’na hizmet edecek yüksek nitelikli, vatansever ve çağdaş uzmanlar yetiştirmek olduğunu söyledi. Bu doğrultuda üniversitenin, bağımsız Kazakistan’ın geleceğini şekillendiren ve ebedi değerlerini yücelten bilgi merkezi olduğunun altını çizdi.

Açılışın ikinci konuşmasını Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptı. Prof. Dr. Cengiz Tomar, üniversitenin adına yakışır bir eğitim ve bilim merkezi olduğunu belirterek “Ahmed Yesevi” isminin kutsal olduğunu ve bu nedenle üniversitenin modern bir eğitim kurumu olmasının yanı sıra Ahmet Yesevi’nin mirasını koruyarak devam ettiren önemli misyona sahip olduğu üzerinde durdu.

Üçüncü konuşmacı Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, Bilim Günü vesilesiyle gerçekleştirilmekte olan etkinliğin önemini vurguladıktan sonra bilime katkı sağlayan bütün üniversite personelini içtenlikle tebrik edip bütün katılımcılara başarılar diledi. Konuşmasının devamında, Doç. Dr. Vakur Sümer, Avrasya Araştırma Enstitüsünün çalışmaları ve güncel faaliyetleri hakkında bilgilendirici bir sunum yaptı. Doç. Dr. Vakur Sümer, üniversitenin misyon ve vizyonu doğrultusunda başta Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin akademik çerçevede geliştirilmesine katkı sağlamak hedefiyle genel olarak Avrasya coğrafyası, özelde ise Orta Asya ve Kazakistan üzerine ekonomi, finans, enerji, uluslararası ilişkiler, dil, tarih ve sosyal konularına ağırlık verildiğini, yapılan çalışmaların İngilizce, Kazakça, Rusça ve Türkçe olarak yayımlanarak çok geniş bir okuyucu kitlesine ulaştırıldığını ifade etti. Bundan sonraki çalışmaların da üniversite yönetiminin destek ve katkılarıyla artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.  

Doç. Dr. Vakur Sümer, Avrasya Araştırma Enstitüsünün kurulduğu Ağustos 2014’ten bu yana yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda nitelikli işlere imza atarak kısa süre içinde akademik camiada tanınmaya başladığını, bu kapsamda Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi (EFE) olarak bilinen her iki senede bir düzenlenen etkinliğin enstitünün en önemli marka faaliyetlerinden birisi olduğunu, kongreye 100’e yakın alanında uzman kişinin yanı sıra dünyaca ünlü 2015 Nobel ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar gibi bilim dünyasının önemli kişilerinin de katılım sağlamasının hem bölge çalışmalarına hem de Avrasya Araştırma Enstitüsünün akademik faaliyetlerine gösterilen ilginin açık bir göstergesi olduğunun altını çizdi. Enstitünün yaptığı, Uluslararası Maturidilik Sempozyumu (2015), Hoca Ahmet Yesevi’nin Manevi Mirası isimli Uluslararası Yesevi Çalıştayı (2016), Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın verdiği “Türk Dünyası ve Türkoloji Çalışmalarının Güncel Meseleleri” Konferansı (2018), Uluslararası Türkçe Tarihi Metin Araştırmaları Sempozyumu (2019) gibi ortak tarihimize ışık tutan etkinliklerden bahseden Doç.Dr. Vakur Sümer, bunlara ek olarak enstitünün, “Abay ve Türk Dünyası”, “Asya-Pasifik Serbest Ticaret Anlaşması ve Küresel Sistem Üzerindeki Çok Boyutlu Etkileri”, “COVID-19 Etkisinde Yeni Küresel Eko-Politik Gündem” ve “Bölgesel Düzeyde Kazakistan-Türkiye İlişkileri” gibi güncel meseleler de dâhil olmak üzere çok sayıda çalıştay, panel, konferans ve seminer gerçekleştirdiğini katılımcılarla paylaştı.

Oturumda, Avrasya Araştırma Enstitüsünden Uzman Araştırmacı Dr. Zharmukhamed Zardykhan, Araştırmacı Dr. Albina Muratbekova, Uzman Araştırmacı Ömirbek Hanayi, “Bilimsel Çalışmalarda Yeni Gereksinimler ve Trendler: Avrasya Araştırma Enstitüsü Tecrübesi” başlığı altında sunumlarını yaptılar. Konuşmacılardan Dr. Zardykhan, enstitünün uluslararası kuruluşların ilgisini çekerek dünya çapındaki düşünce kuruluşları sıralamasında ilk sıralara yükselerek saygınlığının her geçen gün arttığından; Dr. Muratbekova, uluslararası kuruluşlar ile düşünce kuruluşlarının proje başvurularında nelere dikkat edilmesi gerektiği ve kendi tecrübesinden; Uzman Araştırmacı Hanayi ise enstitüdeki proje çalışmaları ve proje süreçleri hakkındaki tecrübelerinden bahsetti.