Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Türkistan’dan Anadolu’ya Ahmet Yesevi’nin Anadolu’daki İzleri” Konulu Konferans 16 Nisan 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü  tarafından düzenlenen “Perşembe Konuşmaları” programı kapsamında 15 Nisan 2021 Perşembe günü Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin “Türkistan’dan Anadolu’ya Ahmet Yesevi’nin Anadolu’daki İzleri” başlıklı bir konferans verdi.

Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın da katıldığı ve moderatörlüğünü Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bülent Bayram’ın yaptığı konferansı çok sayıda katılımcı izledi.

Konuşmasına Ahmet Yesevi’nin de şeyhi olan Yûsuf el-Hemedânî'nin hayatı hakkında kısaca bilgi vererek başlayan Prof. Dr. Şahin, el-Hemedânî'nin döneminin önemli âlim ve mutasavvıflarından biri olduğunun altını çizdi. Şahin daha sonra Ahmet Yesevi’nin hayatı, temsil ettiği gelenekten ve Anadolu’ya etkisinden bahsetti ve Selçuklu döneminin en önemli mutasavvıflarından biri olduğunu söyledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar yaptığı kapanış konuşmasında Ahmet Yesevi’nin Anadolu’ya etkisine kısaca değindi ve verdiği objektif bilgiler için Prof. Dr. Şahin’e teşekkürler etti.

Başkonsolos Ali Rıza Akıncı ise Ahmet Yesevi’nin Orta Asya coğrafyası ile Anadolu arasında bir manevi bağ olma özelliği taşıdığını belirterek güzel sunumu için Prof. Dr. Şahin’e teşekkür etti.

Konferans soru-cevap bölümünün ardından Prof. Dr. Bülent Bayram’ın Prof. Dr. Haşim Şahin’e online teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.