Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Dünya Günü 2021: Doğal Kaynakların Korunması” Paneli Düzenlendi26 Nisan 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü ve Türkiye Çevre Vakfı iş birliğinde “Dünya Günü 2021: Doğal Kaynakların Korunması” başlıklı e-panel, 22 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in moderatörlüğünü yaptığı e-panelde, MEF Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay,  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Coğrafya Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Türkiye Çevre Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Ufuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Gökşen Çapar sunumlarını yaptılar.

“Küresel Su Politikalarının Evrimi ve Doğaya Etkileri” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Ayşegül Kibaroğlu, su politikalarının dünya genelinde nasıl geliştiğini ve buna paralel olarak doğayı nasıl etkilediği konularına odaklandı. Konuşmasının devamında Kibaroğlu, “katılım” “danışma” ve “demokratik siyasal kurumsallaşma” temelinde; kullanıcılar ve su kaynakları yöneticileri arasındaki çıkar çatışmalarına arabuluculuk yapabilecek yaklaşımları içeren “Bütüncül Su Kaynakları Yönetimi” paradigmasının son dönemlerde siyaset bilimcileri tarafından daha fazla benimsendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Doğanay Tolunay “İklim Değişikliği ve Doğa Etkileşimi” başlıklı sunumunda, söz konusu panelin düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek iklim değişikliği ve çevre konularının son dönemlerde dünya genelinde üzerinde durulan önemli konular olduğunu ifade etti. Bu çerçevede iklim, çevre ve su meselelerine sadece insan merkezli bakışın da değişmesi gerektiğini, zira doğanın bir parçası olarak ortaya çıkabilecek her türlü sorunun aynı zamanda doğrudan insanı da etkilediğinin üzerinde durdu.

“Türkiye’de Sulak Alanlar ve Çevre Sorunları” başlıklı sunumunda Prof. Dr. Hakan Yiğitbaşıoğlu, Türkiye’deki sulak alanların ortak çevre sorunlarına değinerek özellikle tarım ilaçlarından kaynaklanan kirlilik, akarsuyun taşıdığı suyun azalması (mavi tünel), lagünlerde tuzluluğun artması ve yangınların ekolojik denge üzerindeki olumsuz etkilerinin altını çizdi.

Prof. Dr. Sencer İmer, “Türkiye’nin Su ve Enerji Kaynaklarının Kullanım Sınırları” başlıklı sunumunda, Türkiye’nin belirli parametreler üzerinden kısa, orta ve uzun vadeli projeksiyonlar oluşturması gerektiğinini ifade etti. Bölge ve ülkeler bazında temel bazı verileri paylaşan Prof. Dr. Sencer İmer, dünyadaki tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğunu, kişi başına düşen su miktarında Türkiye’nin su baskısı yaşayan bir ülke olduğunu belirterek suyun yönetimi ve kalkınma arasında alternatifli ve dengeli bir planlamaya ihtiyaç bulunduğunun altını çizdi.

“Sürdürülebilir Yönetim ve Su Yönetimi İçin Öneriler” başlıklı sunumunda Doç. Dr. Gökşen Çapar, su kaynaklarına baskı yaratan itici güçlerin; nüfus artışı, iklim değişikliği, tarımsal üretim, sanayi, enerji temini, evsel amaçlı su kullanımı, kentleşme ve turizm olduğu bilgisini paylaştı. Konuşmasının devamında Doç. Dr. Gökşen Çapar, sektörel kullanım açısından suyun, en çok tarım sektöründe, ikinci olarak sanayi sektöründe ve son olarak ise evsel amaçlı kullanıldığını ifade etti.

Panelin sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer yaptığı kapanış konuşmasında, söz konusu panelde güzel bir konunun ele alındığını ifade ederek tüm katılımcılara ve panele emek veren herkese teşekkürlerini iletti.