Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Global Silah Transfer Eğilimleri ve Orta Asya Bölgesi İçin Yansımaları” Konferansı Düzenlendi 24 Mayıs 2021

20 Mayıs 2021 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünün Kıdemli Araştırmacısı Dr. Zharmukhamed Zardykhan “Global Silah Transfer Eğilimleri ve Orta Asya Bölgesi İçin Yansımaları” başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açılış konuşmasından sonra söz verdiği Dr. Zharmukhamed Zardykhan, global silah transfer eğilimlerinin detaylı bir şekilde analiz edildiği sunumunu yaptı. Dr. Zharmukhamed Zardykhan, sunumuna başlarken Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) 2021 yılının başında yayınladığı söyledi. 2019 yılına ait Silah Endüstrisi Veritabanı (Arms Industry Database) olmak üzere, değişik silah üretim ve satış verilerinin ışığında global silah transfer eğilimlerinden bahsetti. Ayrıca Dr. Zharmukhamed Zardykhan, Orta Asya bölgesinin silah alım ve satımını etkileyen unsurlar hakkında önemli bilgiler sundu. Özellikle son yıllarda Orta Asya’daki değişmekte olan siyasi ve ekonomik dengelerde önemli rol oynayan Rusya ve Çin’in bölgedeki savunma teknolojisi ve silah satışı eğilimlerinde de etkili olduğunu ifade eden Dr. Zharmukhamed Zardykhan, kısa bir tarihsel girişten sonra, bölgedeki silah ve savunma teknolojisi transferi ve özellikleri, ülkeler bazındaki tercih ve uygulamaları da dile getirdi.

Konferansın devamında, dünyanın en büyük silah ihracatçıları hakkında çeşitli bilgiler veren Dr. Zharmukhamed Zardykhan, bölgenin silah piyasasında tarihsel olarak en önemli rol oynayan Rusya’nın dünya silah piyasasındaki güncel durumu, sorunları ve geleceğe yönelik beklentilerini değerlendirdi. Dr. Zharmukhamed Zardykhan, özellikle son yıllarda dünya silah piyasasında etkin rol oynamaya başlayan Çin’in savunma sanayisi, teknolojik araştırma ve geliştirmeye politikasını Rusya ile karşılaştırarak bahsetti. Ayrıca, Türk savunma sanayisinin son yıllardaki başarısını değerlendiren Dr. Zharmukhamed Zardykhan, Türkiye’nin geliştirdiği yeni silah sistemlerinin güncel çatışma bölgelerindeki uygulamalarının altını çizerek konferansını sonlandırdı.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur, Dr. Zharmukhamed Zardykhan’a teşekkür ederek gelecekte bu konuyla ilgili önemli yayınların ve çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.