Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitü Müdürü, Asya Pasifik Çalıştayına Katıldı01 Haz 2021

27 Mayıs 2021 tarihinde Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer “Asya-Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı çalıştaya “Orta Asya Üzerinden Doğu Asya'ya Ulaşmak: Kadim Bağlantıların İhyası” başlıklı tebliğ ile katkı sağladı.

26-27 Mayıs 2021 tarihlerinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (OSMAD) ile Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (APAM) iş birliğinde “Asya Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştay, bu alanda uzman akademisyenleri ve de kamu kurum temsilcilerini bir araya getirerek “Yeniden Asya” açılımı bağlamında Türkiye'nin Asya ile olan ilişkilerini ve hâlihazırdaki durumunu ortaya koymayı ve karşılaşılabilecek avantajlar ile dezavantajları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Çevrim içi düzenlenen “Asya-Pasifik Çalıştayı: Yeniden Asya Açılımı Çerçevesinde Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı açılış programına YTB Başkanı Abdullah Eren, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ankara Üniversitesi APAM Müdürü Prof. Dr. A. Merthan Dündar ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar katıldılar. YTB Başkanı Abdullah Eren, Türkiye’nin Asya-Pasifik bölgesinde arabulucu rol oynayarak geliştirdiği ilişkilerin, ülkenin hayati öneme sahip olduğunu gösterdiğini söyleyerek, katılımcılara teşekkürlerin iletti ve başarılar diledi. Abdullah Eren konuşmasında soydaş topluluklarının olduğu farklı bölgelerde çeşitli faaliyetler üretmeye ve bu topluluklarla ilişkileri kuvvetlendirmeye çalıştıklarını belirtti.

Çalıştayda, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer “Orta Asya Üzerinden Doğu Asya'ya Ulaşmak: Kadîm Bağlantıların İhyası” başlıklı tebliğ ile sunum yaptı. Doç. Dr. Vakur Sümer konuşmasına söz konusu panelin gerçekleştirilmesinde önemli rol oynayan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınına teşekkürlerine iletirek başladı. Doç. Dr. Vakur Sümer, ana hatlarıyla Türk Dünyası, Orta Asya üzerinden Doğu Asya’ya ulaşım imkânlarını açıklayarak ülkeler arasındaki iş birliği durumları hakkında önemli bilgiler sundu.

Sunumunun devamında Doç. Dr. Vakur Sümer, Orta Asya'dan söz ederek bu ülkelerin benzersizliğine ve doğasına, devletler arasındaki ilişkilere, bölgedeki yenilenebilir enerji kaynaklarının zenginliğine ve büyük potansiyellerine dikkat çekti. Kazakistan’ın Orta Asya coğrafyasında yenilenebilir enerji kaynağı alanında en ileri ülke konumunda olduğunu ifade etti. Orta Asya ve Kazakistan üzerine yapılan çalışmalarda bölgede faaliyet gösteren enstitülerden birisi olan Avrasya Araştırma Enstitüsü olarak Yeni İpek Yolu Orta Koridorun Canlandırılması hakkında bilgiler sundu. Enstitüsü Araştırmalarında bölgesel çalışmalardaki kendi deneyimleri ile Hazar Denizi, Orta Koridorun Güçlendirilmesi, Transit Taşımalar, Ortak Kapı yönetimi ile paylaştı. Genel itibariyle Avrasya coğrafyasını kapsayan, özelde ise Orta Asya ve sınır ülkeler arasındaki ilişkilerin farklı konulardaki araştırmaları hakkında biraz anlattı. Bilgiyi stratejiye dönüştürme amacıyla yapılan araştırmalarda Orta Asya ülkeleri arasındaki fark ve muhtemel tehlikeleri açıklamaya çalıştı.

Çalıştayın genel değerlendirme ve kapanış oturumunda T.C. Dışişleri Bakanlığı Yeniden Asya İnisiyatifi Koordinatörü Sayın Büyükelçi Nilvoma Darama konuşmalarını gerçekleştirdi. Nilvana Darama, YTB, TİKA, YEE, AFAD, Kızılay ve Diyanet’in Türkiye’nin etkin kamu diplomasisi faaliyetleri yürütmesinde önemli ve etkin kurumlar olduğunu belirterek bu noktada söz konusu verimli çalıştayı düzenleyen YTB, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi OSMAD ve Ankara Üniversitesi APAM’a teşekkürlerini iletti.