Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Spiritual and Cultural Values of Ethnic Koreans in Kazakhstan: Continuity, Transformation and Mutual Influence” Konferansı Düzenlendi08 Haz 2021

3 Haziran 2021 tarihinde Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat Fakültesi Uzak Doğu Departmanı Kore Çalışmaları Bölümü Başkanı Dr. Lee Byong Jo “Spiritual and Cultural Values of Ethnic Koreans in Kazakhstan: Continuity, Transformation and Mutual Influence” başlıklı çevrim içi konferans verdi.
Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açılış konuşmasından sonra söz alan Dr. Lee Byong Jo, ana hatlarıyla Kazakistan’daki Korelilerin manevi ve kültürel değerlerinin sürekliliği, dönüşümü ve karşılıklı etkisinin detaylı bir şekilde analiz edildiği sunumunu yaptı.

Dr. Lee Byong Jo, öncelikle 19. yüzyılın ortalarından Korelilerin Rusya’ya ve 1937’en itibaren de Orta Asya’ya sürgün edilerek yerleştirilmeye başladığına değinerek, Korelilerin yaklaşık 150 yıldır Avrasya ülkelerinde çeşitli maddi ve manevi, tarihi ve kültürel değerler yarattığından bahsetti. Bölgeye yerleşen Korelilerin gösteri sanatları, halk hekimliği, tarım, sözlü gelenek, kendine özgü yaşam, mevsimlik gelenekler, ritüeller, eğlence ve festivaller gibi manevi tarihi ve kültürel değerlerini bu güne kadar korunduğunu ve çoğaltıldığını anlatan Dr. Lee Byong Jo, ancak yerel kültürin etkisi ile birçok yönden etkilenmeye başladığını dile getirdi.

Konferansın devamında, Dr. Lee Byong Jo, Kazakistan’da yaşayan Korelilerin ağırlıklı olarak kendi ulusal geleneklerini kaybetmeden Kazak geleneklerini ve kültürel değerlerini benimseyerek yerel topluma başarılı bir şekilde entegre olduklarını belirterek bunun ülkenin kültürel zenginliği için bir kaynak olduğunu vurguladı. Korelilerin Kazakistan’a yerleştirilmesinden bu yana 80 yıllık bir süreç içerisinde oluşan manevi ve kültürel değerlerinin yerel özelliklerini dile getiren Dr. Lee Byong Jo, ağırlıklı olarak geleneksel sahne sanatlarının geliştiğini söyleyerek, bölgedeki “Choson”, “Arirang” ve “Koryo” tiyatrolarından bahsetti. Ayrıca, Korelilerin geleneksel halk tedavisinden bahseden Dr. Lee Byong Jo, Güney Kore’de bile bulunması zor olan Bangto'nun nadir şifa büyüsü ve ayrıca pelin veya anaç yardımı ile tedavi yöntemlerinin Kazakistan’daki Korelilier arasında hala devam ettiğinin altını çizerek belirtti.

Dr. Lee Byong Jo, özellikle küreselleşme çağında Kazakistan'ın uyumlu ve istikrarlı devlet gelişimi ülkedeki Kore diasporasının manevi ve kültürel değerlerini uygun biçimde korumasına olanak sağladığını vurguladı. Bu bağlamda, Kazakistan'daki Kore diasporasının ne tür somut ve somut olmayan kültürel mirasları koruduğu ve ne tür yerel kültürel değerleri benimsediğine dair örnekler verdi. Sonuç olarak, Kazakistan'da ikamet eden Kore diasporasının, misafirperverlikleri ve ülkedeki bu uyumu koruyan devlet politikası ve iyi ilişkileri için Kazaklara minnettar olduklarını belirtti.

Konferansın sonunda, katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, konferansı için Dr. Lee Byong Jo’a teşekkür ederek gelecekte bu konuyla ilgili önemli yayınların ve çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.