Ahmet Yesevi Üniversitesinde “China-India Relations and Kazakhstan Reconceptualising the Regional Multistate Paradigm” Paneli Düzenlendi22 Haz 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü tarafından 17 Haziran 2021 tarihinde “China-India Relations and Kazakhstan Reconceptualising the Regional Multistate Paradigm” başlıklı çevrim içi panel gerçekleştirildi.

Çevrim içi panele Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırma Görevlisi Dr. Albina Muratbekova, Hong Kong’dan Bağımsız Akademisyen Prof. James D. Seymour, SOAS Londra Üniversitesi Araştırma Görevlisi Prof Robert Barnett, Jawaharlal Nehru Üniversitesi Uluslararası Politika, Örgütlenme ve Silahsızlanma Merkezi (CIPOD) Başkanı Prof. Swaran Singh, Avrasya Araştırma Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Dr. Zharmukhamed Zardykhan, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Laura Yerkesheva, Cambridge Üniversitesi ve Satbayev Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Chokan Laumulin ve Cambridge Üniversitesi Doktora Öğrencisi Ji Yingfengkatıldılar. Etkinliğin moderatörlüğünü Avustralya’nın Gelecek Riski Araştırma Merkezi Müdürü Tristan Kenderdine yaptı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, öncelikle hem Çin hem de Hindistan'ın birbirleriyle ve Orta Asya bölgesiyle asırlık bir etkileşim geçmişine sahip olduğu göz önüne alındığında, Kazakistan'ın araştırma topluluğunun Çin-Hindistan ilişkisinin uygunluğunu yeniden kavramsallaştırması gerektiğinin önemli olduğunu belirterek Enstitü araştırmalarının ana yönlerini tanıttı. Doç. Dr Vakur Sümer, etkinliğin tertip edilmesinde katkıda bulunan paydaşlara ve tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Panel, Çağdaş Himalaya Jeopolitiğindeki Dönüşümler ve Orta Asya-Çin-Hindistan Araştırma Paradigması başlıklı iki oturum kapsamında gerçekleşti. İngiltere, Avustralya, Hindistan, Hong Kong ve Kazakistan’dan önde gelen uzmanların bir araya geldiği panelde, öncelikle Kazakistan’ın Çin-Hindistan ilişkilerini yeniden kavramsallaştırmasına ilişkin projenin bulgu ve önerileri paylaşıldı. Kazakistan uluslararası ilişkiler uygulayıcılarının Çin ve Hindistan çalışmalarına ilişkin algılarının uzman anketi sonuçları da kamuoyuna sunuldu. Ayrıca, toplantıda Hem Çin’in hem de Hindistan’ın Orta Asya bölgesindeki jeopolitik hırslarının yanı sıra coğrafi yakınlık, jeopolitik rekabet bağlamında ve aralarındaki ilkel çelişkileri hesaba katarak saiklerin analitik bir şekilde anlaşılması ihtiyacı vurgulandı.

İlk oturumda, Avrasya Araştırma Enstitüsünden Dr. Albina Muratbekova kendi araştırma projesinin kilit sonuçlarını sundu. Hong Kong’dan Prof. James D. Seymour ve SOAS Üniversitesinden Prof. Robert Barnett, Çin-Hint ve Çin-Bhutan sınır sorunlarına ilişkin bakış açılarını paylaştılar. Jawaharlal Nehru Üniversitesi’nden Prof Swaran Singh küresel pandeminin Çin ile Hindistan arasındaki iş birliğini nasıl etkilediğini tartıştı.

İkinci oturumda, Future Risk Araştırma Merkezinden Tristan Kenderdine Çin ve Hindistan’a yönelik yaptığı çalışmalarının örnekleri üzerinde durdu. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesinden Prof. Dr. Laura Yerekesheva Güney Asya çalışmalarının en son halini paylaştı. Cambridge Üniversitesi ve Satbayev Üniversitesi’nden Dr. Chokan Laumulin Sovyet bilim politikasının Çin-Hindistan ilişkilerine etkisine değerlendirdi.  Son olarak, Cambridge Üniversitesinden Ji Yingfeng ise Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Çin’in Orta Asya devletleriyle iş birliği durumunu ele aldı.

Toplantının sonunda katılımcılar ilgili konulara yönelik görüş alışverişinden bulundular. Kapanış konuşmasını yapan Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, panelde önemli tebliğler sunan tüm değerli katılımcılara ve panelin organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkürlerini sunarak söz konusu panelin çeşitli bakış açılarının paylaşıldığı önemli bir etkinlik olduğunun altını çizdi.