Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Özbekistan’ın Tarım Sektöründeki Stratejik Öncelikleri” Konuşuldu15 Tem 2021

8 Temmuz 2021 tarihinde Avrasya Araştırma Enstitüsünde “Özbekistan’ın Tarım Sektöründeki Stratejik Öncelikleri” konuda çevrim içi toplantı gerçekleştirildi.

“Özbekistan’ın Tarım Sektöründeki Stratejik Öncelikleri” başlığıyla gerçekleşen çevrim içi görüşmede Avrasya Araştırma Enstitüsü uzmanları, bağımsızlık sonrası Özbekistan’daki tarım sektörünün gelişimi, tarım ürünleri ihracatı ve tarım sektöründeki stratejik öncelikleri hakkında önemli bilgiler verdi ve fikir alışverişinde bulundular.

Toplantının giriş konuşmasını yapan Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, tarımın günümüzde küresel ekonomin en önemli ve ekonomik göstergelerde sürekli büyümenin olduğu az sayıdaki sektörden biri olduğunu belirterek tarım sektörünün hem uluslararası bir düzeyde hem de ülkeler düzeyinde ele alınması gereken birtakım sorunları bulunduğunu ifade etti. Öncelikle bireysel ülkeler tarafından uygulanan tarım ürünlerinin uluslararası ticaretine getirilen kısıtlamaların dünyadaki tarım için ana riskler olduğunu açıklayan Doç. Dr. Vakur Sümer, lojistik ile ilgili temel zorluklar ve alınan karantina önlemleri nedeniyle tarımsal işgücünün ülke içindeki hareketliliğinin kısıtlanması gibi sorunların da iç ve dış pazarlarda tedarik zincirlerinin son tüketicilere kesintiye uğramasına neden olduğunun altını çizdi.

Görüş alışverişinde ortaya konulan fikirler arasında Özbekistan’da ise tarımın, kırsal alanların tarım-gıda pazarını, gıda güvenliğini, işgücü potansiyelini oluşturan ekonominin önemli bir alanı olduğu dile getirildi. Son yıllarda tüm dünya ülkeleri ve Orta Asya ülkeleri ile ekonomik işbirliği için kapısını açan Özbekistan’ın tarım sanayisinin gelişmesi için mevcut potansiyelini artırmaya çalışıldığı ifade edildi. Dünyada en büyük pamuk üreticisi ve ihracatçısı ülkeler arasında yer alan Özbekistan’ın yıllık ortalama 3 milyon ton pamuk lifi ürettiğini bunun yarısından fazlasının ihraç edildiğini tarımsal üretimin yaklaşık %59’unu bitkisel üretimden elde eden ülkenin bu üretimin %40 gibi büyük bir oranını ise pamuk üretiminden yaptığını bildirildi. Özbekistan’ın, pamuğa ek olarak buğday ekiminde, meyve-sebze üretiminde geliştiği ifade edildi.

Bahsi geçen konular arasında Özbekistan'ın tarımsal sanayi alanında yıllarca gerçekleştirilen büyük ölçekli dönüşümler ve niteliksel değişikliklerin önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda ekilen alanların optimizasyonu ve tarımsal mahsullerin bölgelere ayrılmasına ilişkin kapsamlı dengeli politikalar yürütülerek verimin artırıldığı bunun da ekonomik getirilerinin halkın yaşam standardının iyileştirilmesine katkı sağladığını ifade etti. Lakin tarım sektöründe geliştirilmeye ihtiyaç duyulan pek çok alanında mevcut olduğunu bu konular üzerinde de çeşitli çalışmalar ile ülkenin tarım sektöründe belli başlı reformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.