Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı” Düzenlendi16 Eyl 2021

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği ve Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı ortaklığında “Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı” 15 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlendi.

Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayın protokol konuşmaları Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın başkanlığında; Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal’ın katılımıyla gerçekleşti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, UNESCO’nun Ahi Evran’ın doğumunun 850. yılı münasebetiyle bu yılın hem dünyada hem de Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Türkiye’de Ahi Evran Yılı olarak kutlandığını söyleyerek “Mevlana, Sarı Saltuk ve Yunus Emre gibi Anadolu’yu mayalayanların yanında Ahi Evran’ın düşünce sistematiğini anlamak ve anlatmak önemlidir.” dedi. Şimşek, “Toplam Kalite Yönetimi ve Tarihteki Bir Uygulaması: Ahilik” çalışmasını hazırlarken Ahilik felsefesinin derinliklerine şahit olduğuna değindi. 48 maddeden oluşan ve hepsi çok kıymetli insani değerleri kapsayan unsurların bugün tekrar gündeme getirilmesi gerekliliğini vurgulayarak çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Türklerin; Anadolu’yu yurt edinmelerinde, meslek edinmelerinde ve İslami hayat düzeni oluşturmalarında, edebi, mimari ve iktisadi eğitim sistemi meydana getirmelerinde Ahilik bir alt yapı oluşturmuştur.” dedi. Temelini Fütüvvetçilikten alan Ahilik teşkilatı topluma yaşam ve iş ahlakı ilkelerini sunmuştur. Tüm insanlık tarafından kabul gören bu ilkelerin bugün anlaşılması için bu tarz çalıştayların katkı sağlayacağına değinen Keskin, çalıştay için emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Ahmet Yesevi’den Yunus Emre’ye giden çizgide bugün Ahi Evran Hazretleriyle ilgili düzenlenen çalıştayın kardeşlik ve hoşgörüye ihtiyaç duyduğumuz günlerde önemli katkılar sunacağına değindi. Erdal, “Gönüldaş üniversitemiz Ahmet Yesevi ve Sultan Beyli Belediyemiz ile düzenlenen etkinliğin faydalı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“Ahi Evran ve Ahilik Çalıştayı Açılış Konferansları” oturumunda ilk olarak söz alan İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Fatih Köksal “Fütüvvet ve Ahilik” başlıklı konuşmasında Ahilik geleneğinin tarihsel gelişimi, oluşumu ve dairesinde bulunan diğer kültürlerle olan etkileşimi hakkında detaylı bilgi verdi.

Çalıştayın açılış konferanslarının ikinci oturumunda İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin, “Ahi Teşkilatının İktisadi Hayat İçerisindeki Yeri” başlıklı konuşmasında Ahiliğin tarihte uygulanan ekonomik uygulamaları ve bunun günümüze yansımaları hakkında bir bildiri sundu.

Açılış konferanslarının ardından “Ahiliğin Kaynakları ve Ortaya Çıkışı” temasıyla düzenlenen birinci oturum, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar’ın oturum başkanlığında, Prof. Dr. Saffet Sarıkaya’nın “Fütüvvetnamelerin Kaynak Değeri”, Prof. Dr. Mehmet Şeker’in “Fütüvvetnamelerin Kaynakları”, Prof. Dr. Haşim Şahin’in “Anadolu Ahiliğinin Temel Kaynaklarından İbn Battuta Seyahatnamesi” ve Prof. Dr. Hacı Ömer Özden’in “Ahi Evran ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu” sunumlarıyla gerçekleştirildi. Bu oturumda genel olarak Ahilik için kıymet arz eden ve yazıldıkları dönemin önemli eserlerinden olan fütüvvetnamelerin odağında günümüze ulaşabilen ve ulaşamayan örneklerin tarihsel sürecinden, fütüvvetnamelerin kaynaklarından ve günümüzdeki Ahilik çalışmalarının genel profillerinden bahsedildi.

İkinci oturum, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin’in moderatörlüğünde yapıldı. “Ahi Teşkilatı” başlığıyla düzenlenen bu oturumda, Dr. Burcu Akbulut “Osmanlı Devleti’nin İskân Politikasında Ahi Zaviyelerinin Rolü”, Dr. Kemal R. Haykıran “Aydın İlinde Ahiler”, Dr. Emine Uyumaz “Türkiye Selçuklu Döneminde Ahiler” ve Dr. Ali Rıza Mukaddem “Anadolu Coğrafyası Dışında Ahiler” başlıklı bildirilerini sundular.

Çalıştayın “Ahilik ve Esnaf Ahlakı” konusuyla açılan son oturumu, Prof. Dr. M. Ali Hacıgökmen’in “Anadolu’da Ahiliğin Esnaf Teşkilatı Hâline Gelişi” sunumu ile başladı. Ardından “Ahilik İktisat Ahlakı ile Katolik ve Protestan İktisat Ahlakının Mukayesesi” başlıklı sunumuyla Prof. Dr. Mahmut Arslan söz aldı. Prof. Dr. Pınar Ülgen’in “Ahi Teşkilatı ile Batı’daki Loncaların Mukayesesi” ve Doç. Dr. Kenan Göçer’in “Ahiliği Potlaç Kültürü Üzerinden Düşünmek” başlıklı sunumlarıyla çalıştay sona erdi.