Ahmet Yesevi Üniversitesinde “Orta Asya’da Tıp ve Sağlık Sistemi: Tarih ve Süreklilik” Konferansı Düzenlendi24 Eyl 2021

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Araştırmacısı Almas Junisbayev 23 Eylül 2021 tarihinde “Orta Asya’da Tıp ve Sağlık Sistemi: Tarih ve Süreklilik” konulu çevrim içi konferas verdi.

Yakın tarihteki bulaşıcı hastalıklar, salgınlar ve pandemiler üzerinde kısa bir giriş yapan Almas Junisbayev, ana hatlarıyla Orta Asya’daki mevcut sağlık durumunu değerlendirerek bölge ülkelerindeki tıp ve sağlık sisteminin oluşum tarihi ve temel özellikleri hakkında detaylı bilgiler sundu.

Almas Junisbayev konuşmasında, öncelikle Orta Asya ülkelerinin devlet istatistik kurumlarının resmi verilerini ve uluslararası alanda tıp ve sağlık sistemlerini değerlendiren Bloomberg, Numbeo, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi saygın kuruluşların analizleri ve endekslerine değinerek Orta Asya’daki tıp ve sağlık sisteminin ana göstergeleri hakkında diyagram ve tablolar sundu. Dünden bugüne Orta Asya’daki hastane ve sağlık kurumları ile bu kurumlardaki yatak sayısı, yüksek nitelikli doktor ve sağlık personeli sayısı hakkında istatistiki verileri paylaşan Almas Junisbayev; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’daki tıp ve sağlık sisteminin oluşumunu ve tıp uzmanlarının eğitim tarihini anlattı.

Konferansın devamında 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında Orta Asya’da yaygın olan çeşitli bulaşıcı hastalıklar ve söz konusu epidemiyolojik durumu kontrol altına almak için bölge ülkelerinin verdiği mücadeleden bahseden Almas Junisbayev, arşiv belgeleri temelinde genelde Orta Asya’da, özelde Kazak bozkırları, Türkistan bölgesi, Buhara Emirliği ve Hive Hanlığı topraklarındaki Sovyet sağlık sisteminin oluşum tarihini analiz etti. Ayrıca, Orta Asya’daki modern sağlık reformlarının ana zorluklarına dikkat çeken Almas Junisbayev, bu bağlamda Orta Asya devletlerinin tıp ve sağlık sistemi tarihinin daha fazla araştırılması gereğini vurgulayarak sözlerine son verdi.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, konferansın çok doyurucu ve yararlı şekilde geçtiğini vurgulayarak Almas Junisbayev’ye teşekkür etti.