Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde “The Kazakh Diaspora: Repatriation Process and the Demographic Transformation” Konferansı Düzenlendi01 Ekim 2021

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsünün Kıdemli Araştırmacısı Dr. Zharmukhamed Zardykhan, 30 Eylül 2021 tarihinde, “The Kazakh Diaspora: Repatriation Process and the Demographic Transformation” başlıklı çevrim içi konferans verdi.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay’ın açış konuşmasından sonra söz alan Dr. Zharmukhamed Zardykhan, ana hatlarıyla diaspora araştırmalarında kullanılan terimlerin anlamlarını açıklayarak Kazakistan örneğinin bilimsel bir bakış açısıyla nasıl yorumlanabileceğini anlattı.  Diasporanın, etnik ve kültürel kökenlerinin coğrafi alanının dışında kalıcı olarak yaşayan bir grup insanı olduğundan bahseden Dr. Zharmukhamed Zardykhan, Dünya Bankası'nın tahminlerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %3'ünün kalıcı olarak etnik anavatanlarının dışında yaşadığını dile getirdi. Farklı tarihsel nedenlerden dolayı, şu anda çok sayıda Kazak’ın başka ülkelerde yaşadığını vurgulayan Dr. Zharmukhamed Zardykhan, bu durumun hem sınır değişiklikleri hem de göçün bir sonucu olarak ortaya çıktığını da söyledi.

Dr. Zharmukhamed Zardykhan Özbekistan'da 1,7 milyona yakın, Çin'de 1,5 milyon, Rusya'da 750 bin, Moğolistan'da 100 bin, Türkmenistan'da 70 bin, Afganistan'da 30 bin ve Türkiye'de 25 bin civarında Kazak yaşadığını söyledi. Geri dönüşün yanı sıra, Kazaklar arasındaki doğum oranlarının diğer birçok etnik kökene kıyasla daha yüksek olması nedeniyle Kazakistan'daki etno demografik manzaranın giderek değişeceğini dile getirdi.

Konferansın sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Cengizhan Canaltay, Dr. Zharmukhamed Zardykhan’a teşekkür ederek gelecekte bu konuyla ilgili önemli yayınların ve çalışmaların yapılması gerektiğini ifade etti.