Macaristan Bilimler Akademisi Araştırmacısı Dr. Istvan Santha Ahmet Yesevi Üniversitesinde Konferans Verdi08 Ekim 2021

Macaristan Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kıdemli Araştırma Görevlisi Dr. Istvan Santha 7 Ekim 2021 tarihinde, “Hungarian orientalism as seen through the photographs of György Almásy’s second expedition to the Kazakh and Kyrgyz territories in 1906” adlı çevrim içi konferans verdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer’in açış konuşmasından sonra Dr. Istvan Santha, öncelikle Avrupa’da Orta Asya hakkında yapılan çeşitli çalışmaları anlatarak ana hatlarıyla György Almásy’nin araştırmaları hakkında önemli bilgiler sundu. Dr. Istvan Santha, Macar Oryantalizm çalışmaları bağlamında fotoğraf kaynaklarına dayalı bir sunum yaptı.

Seminerin devamında, György Almásy'nin 1906'da Kazak ve Kırgız topraklarına yaptığı ikinci seferinin tarihi fotoğrafları hakkında bilgi vererek tarihi köklerini inceleyen Macar araştırmacıları için Orta Asya’nın önemli bir araştırma yeri olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, özellikle Ármin Vámbéry'nin 1861-1863'teki seyahatlerinden sonra böyle bir yaklaşımın yoğunlaştığını belirten Dr. Istvan Santha, aslında Vámbéry’nin, Rus işgalinden önce bu bölgeye ilişkin ayrıntılı bilgi veren çok az sayıdaki Avrupalı bilim adamlarından biri olduğundan bahsetti. György Almásy’nin ise, özellikle Vámbéry'nin takipçisi olarak Kazak ve Kırgız topraklarına dair araştırma altyapısını oluşturduğunu da dile getirdi.

Bu doğrultuda, Almásy’nin XX. yüzyılın başlarında, Orta Asya bölgesine iki sefer düzenlediğini anlatarak söz konusu uzmanın ilk yolculuğundan sonra bölge hakkında yazılmış en iyi kitaplardan birini yayınladığını söyledi. Ancak Almásy’nin ikinci seferi hakkında neredeyse hiçbir şey yayınlanmadığını da belirten Dr. Istvan Santha, yakın zamanda Almásy’nin fotoğraf koleksiyonu da dahil olmak üzere ikinci seferi hakkındaki yazılarını yayınlama girişiminde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Almásy’nin 1906'daki fotoğraf koleksiyonunun o dönemdeki Kazak ve Kırgız topraklarını tanımakta büyük rolü olduğunun altını çizdi.

Seminerin sonunda katılımcılar konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundular. Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Vakur Sümer, verimli semineri için Dr. Istvan Santha’ya teşekkür ederek bölge üzerine yapılan benzer çalışmaların öneminden bahsetti.